image
הרשמה לקורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות תקן ISO 9001:2015

בתאריכים: 6+9+12+16+20+23 ביוני 2022

בין השעות 8:30-12:30

מחיר: 2700 ש"ח + מע"מ

כולל: תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות

ההרצאות יתקיימו בתוכנת ZOOM, חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל. 
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות בהצגת תעודת חבר בתוקף
מוכר כ-2 ימי כשירות לממוני בטיחות - אישור ינתן למודיעים בזמן הרישום בלבד.
 
אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745
1. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088
2. ביט לטלפון 052-3366313
 
ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות
 
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/

שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
שם איש קשר לתשלום
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס