image
30.12.2020 | מפגש חשיפה מקוון לתואר שני
במחלקה לפסיכולוגיה
שריינו לי מקום במפגש החשיפה המקוון
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
מחלקה
המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מזמינה אתכם למפגש חשיפה לתארים מתקדמים בו תכירו את מבנה המחלקה ומגמות הלימוד השונות, תפגשו את חברי הסגל, תשוחחו עם סטודנטים לתארים מתקדמים ותקבלו מידע על תנאי הרישום, הקבלה והמלגות המוצעות.
פסיכולוגיה קלינית | פסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח | פסיכולוגיה התפתחותית | פסיכולוגיה חברתית | פסיכולוגיה במערכת החינוך
קצת יותר לעומק:

פסיכולוגיה קלינית

 • גישה אינטגרטיבית הכוללת לימוד של מגוון שיטות טיפול
 • מודל קלינאי-חוקר
 • פרקטיקום בילד ובמבוגר  
 • היכרות מראש עם המנחה, המעבדה ותחומי המחקר המוצעים
 • משרות תרגול ייעודיות למאסטרנטים | אפשרות למלגות  שכ"ל ו/או להפחתה בשכ"ל

 

פסיכולוגיה התפתחותית

 • הסטודנטים יעמדו בכל הקריטריונים הדרושים על מנת להתחיל התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית מטעם משרד הבריאות וקריירה בתחום הטיפולי.
 • שנתיים של התנסות מעשית (פרקטיקום)
 • אפשרות לשיבוץ במקומות בפרקטיקום באזורים שונים בארץ
 • מילגה החל מהשנה הראשונה ולאורך כל התואר השני

קוגניציה ומוח

 • לרכוש מיומנויות שחשובות גם במחקר וגם בשוק העבודה - תכנות, סטטיסטיקה מתקדמת ויכולת אנליטית וביקורתית גבוהה.
 • מובילים ארציים בתחום הקוגניציה הנומרית: האופן בו אנשים תופסים מבינים ופועלים בתחום המידע המספרי.
 • שיתופי פעולה רבים בין המגמות (חברתית>ניסויית>קלינית), כולל אפשרות התמחות בהדגש Data Science.

פסיכולוגיה חברתית

 • Social Cognitive Neuroscience
 • Data Science - כולל קורס פרקטיקום בתעשייה.
 • חקר אמפתיה - קבוצת מחקר על-מגמתית שחוקרת אמפתיה בכלים של מחקר קוגניטיבי, חברתי, התפתחותי, מוחי וקליני.
 • כלכלה התנהגותית ופסיכולוגיה כלכלית - המגמה חלק מהמרכז האוניברסיטאי לחקר קבלת החלטות.

פסיכולוגיה במערכת החינוך

 • בוגרי התוכנית עומדים בכל הקריטריונים מטעם משרד הבריאות להתחלת התמחות בפסיכולוגיה חינוכית
 • בנוסף ללימוד מגוון שיטות טיפול, התכנית מדגישה את הפן המערכתי בעבודת הפסיכולוג החינוכי
 • שנתיים של התנסות מעשית (פרקטיקום) בשירותים פסיכולוגים חינוכיים (שפ"ח) המשרתים גנים ובתי ספר. ההתנסות כוללת עבודה טיפולית ועבודה מערכתית כבר בשנה הראשונה.
 • שילוב של עבודת מחקר (תזה) רלוונטית לשדה בתחומים מגוונים (אמפתיה והתנהגות פרו-חברתית, ויסות רגשות, מוטיבציה, יחסי הורה-ילד ויחסי מורה-תלמיד).
 •  מילגה החל מהשנה הראשונה ואפשרות למשרות תרגול. 
30.12.2020 | מה על סדר היום?
 12:30-12:45 דברי פתיחה מאת פרופ' אנדראה ברגר, ראש המחלקה, והצגת המגמות  
 
מפגשים עם ראשי התכניות השונות יתקיימו בשני סבבים:  13:00-13:45 | 14:00-14:45

ד"ר נירית סופר דודק, ראש המגמה לפסיכולגיה קלינית 
פרופ' נחשון מירן, ראש המגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח 
פרופ' טל אייל, ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית 
פרופ' נעמה עצבה-פוריה, ראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית 
פרופ' גיא רוט, ראש ההתמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך (סבב נוסף יתקיים עבור ההתמחות בשעות 15:00-15:45)
ד"ר מיכאל גלעד, אחראי על הדגש Data Science (יצטרף בסבב הראשון למפגש המגמה החברתית ולסבב השני של המגמה הניסויית)  
שריינו מקום ושלחו לי קישור למפגש החשיפה המקוון
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
מחלקה
Facebook
YouTube
Instagram/
Linkedin
Whatsapp
Website
Telegram