תקנון פעילות אוטותל "מבצע בלאק פריידי" - נובמבר 2020
image
התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד. 
תקנון זה בא להסדיר את תנאי פעילות אוטותל "מבצע בלאק פריידי" של קאר2גו שיתוף רכבים טי.אל.וי (להלן "אוטותל"), בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").

מהות ההטבה
אוטותל יוצאת בהטבה ייעודית למנויים פעילים ומאפשרת צבירה של 10% כסף בחזרה על נסיעות שיבוצעו בימים שישי עד שבת,בין התאריכים 27-28/11/20.

תנאי המימוש
– הכסף שנצבר ינתן למימוש בין 1/12/20 ועד 15/12/20 ללא אפשרות צבירה מעבר לזמן זה
– לא כולל את דמי המנויי החודשיים
– ההטבה הינה אישית ולא ניתנת להעברה
– ההטבה תקפה למנויים פרטיים בלבד

שונות- 
הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לכל שאלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-9133*
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו. ט.ל.ח