image
להוציא לאור את הפוטנציאל שלך
כמי שמלווה מנהלים ומנהלות בארגונים, אני פוגשת פעמים רבות תסכול הנובע מתחושת החמצה וחוסר מימוש מלוא הפוטנציאל הטמון באנשים.

אם לאחרונה הרגשת שיש לך אפשרות להוציא מעצמך יותר, להביא את עצמך למקומות גבוהים יותר הן במישור המקצועי והן במישור האישי, ובכל זאת משהו מתפספס בדרך ולא מגיע לכדי מימוש בשטח, נוכל ביחד לפרוץ את המחסום, להבין מה יוצר את התקיעות וכיצד לרתום את החוזקות הטמונים בך כדי להוציא אותם לאור.

אני, מעין גנות, מלווה, מנטורית ומאמנת א.נשים המעוניינים לעשות קפיצת מדרגה בתחום המקצועי, עבודה וקריירה, ומאפשרת להם לגלות את הכוחות והיכולות הפנימיים ומה נדרש כדי לפרוץ את הפוטנציאל שלהם.
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד
Facebook
YouTube
Linkedin
Whatsapp
Website