image
פורום מנהלי רכש - המרכז הישראלי לרכש
הקלטת המפגש המקצועי זמינה עבורך עכשיו!
פרויקט ניהול עלויות – במהלך מתן שירות ללקוח

בחברת-  Lease4U - מקבוצת קרסו  


שיתוף פעולה ארגוני בין הרכש למערך השירות.


1. זיהוי כשלי התהליך

2. ההתקשרות מול ספקים חיצוניים מול עבודה פנימית

3. העלאת רמת השירות מול חסכון בעלות כוללתהמפגש יחשוף בפניך איך גישה אקטיבית 
של רכש מול גוף השירות 
מביאה להשגים של חסכונות משמעותיים 
שלא היו יכולים להיות מושגים בדרך אחרת. 

כיצד המעבר מניהול חסכון לניהול העלויות כולל
הוא בעל ערך מקסימאלי לארגון 
ולמיצוב הרכש בארגון 
לו"ז המפגש
"מגדילים את העדשה"  - מחסכונות לניהול עלויות כולל

"מגדילים את העדשה" - מחסכונות לניהול עלויות כוללארז לוי, מנכ"ל המרכז הישראלי לרכש
 

פרויקט ניהול עלויות – במהלך מתן שירות ללקוח

בחברת-  Lease4U - מקבוצת קרסו  
סיפור יישומי של הגישה בחברת lease4U – מקבוצת קרסו

סיפור יישומי של הגישה בחברת lease4U – מקבוצת קרסו


כרמית שוכמן – מנהלת הרכש –  קב' קרסו
                       יו"ר פורום מנהלי רכש תשתיות תחברוה ואנרגיה
                       המרכז השישראלי לרכש 
סיפור יישומי של הגישה בחברת lease4U – מקבוצת קרסו

סיפור יישומי של הגישה בחברת lease4U – מקבוצת קרסושלי ברנס  סמנכלית שירות lease4U

דיון פתוח בפורום

דיון פתוח בפורום

שאלות לדיון : 
  • מה לקחנו מהדוגמא ? 
  • איך נוכל ליישם במקומות נוספים / דומים ?
  • מה הכי קשה בגישה ?

ההשקעה שלך
image
למי שאינו מנוי במרכז הישראלי לרכש
מחיר מיוחד להרצאה בודדת 29 ₪ (במקום 99 ₪ )
המרכז הישראלי לרכש
פלטפורמה אישית ומקצועית לקידום מנהלי הרכש בישראל
הבית של מנהלי הרכש.
FacebookLinkedinWebsite