image
מהפכה של שמחה
אופיר טובול בהרצאה מרתקת על המוזיקה המזרחית מבחינה מוזיקלית, היסטורית ופוליטית.
ההרצאה תלווה בשירים וסרטונים מכל התקופות.
14.1.2021 | חמישי | 20:30 | הרצאת ZOOM 
שם פרטי *
מייל *
נייד *
Facebook
Instagram/