image
פרטים נוספים
  • על מנת להצטרף למועדון יש למלא את הטופס שלהלן.
  • המועדון יפעל בצורה של מפגשים אחת לשבועיים בשעות אחהצ/ערב.
  • המפגשים יתחילו בסוף פברואר 2021 (תחילת סמסטר אביב). יתקיים מפגש הכרות במהלך ינואר.
  • תכני ששת המפגשי שיתקיימו בסמסטר אביב יכללו: ביקור בסדנת העבודה של האומנית נירית לבב פקר (מובילת המועדון) והכרות עם תהליכי יצירה, חומרים, כלים שיטות ועוד, עבודות יצירה אישיות, עבודות קבוצתיות, פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאתגרי תהליכי יצירה והרצאות אורח.
  • בהמשך הדרך, תכני המפגשים יקבעו על ידי מובילת המועדון בשיתוף עם חברי המועדון.
  • המפגשים יהיו ככל שניתן פיזיים, במכללה או בסדנה של נירית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנהלת המכללה. במקרה הצורך הם יהיו מקוונים או היברידיים (חלק מהמשתתפים במכללה/סדנה וחלק ב-זום).
  • הצטרפות למועדון פתוחה לסטודנטים, בוגרים ואנשי סגל.
  • הטופס רשום בלשון זכר אבל מיועד למועמדים ומועמדות כאחד.
פרטים אישיים
שם מלא
מייל
נייד
בסעיף הבא נא לספר על עצמך, הרקע שלך ולמה תרצה להצטרף למועדון
על עצמך