ריכוז טפסים למחלקת החינוך של באר יעקב
image
תלונות בהסעות
רישום לבתי הספר (לא בתקופת הרישום)
בקשת העברה בין בתי הספר בבאר יעקב
בקשת אישור לימודי חוץ (אגרות חוץ) לתושבים הרוצים ללמוד מחוץ לישוב
בקשת ביטול רישום - תושב העוזב את הרשות המקומית לרשות אחרת
הגשת תלונה על ניקיון בית הספר
טפסים ידניים
כותרת ראשית
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456