הקורס  מתקיים ב4 מפגשים 
שם ומשפחה *
טל' נייד *
דוא"ל *
מועד פרישה *