image
קוסמוסופיה / מאת: רודולף שטיינר

קוסמוסופיה / מאת: רודולף שטיינר

'השקפת העולם המטריאליסטית המודרנית, הינה תוצר של פחד וחרדה. פחד זה חי בפעולות החיצוניות של הישויות האנושיות, במבנה החברתי, במהלך ההיסטוריה... מדוע הופכים האנשים למטריאליסטים, מדוע הם מודים רק בקיומו של העולם החיצוני, הניתן בקיום החומרי? משום שהם פוחדים לרדת למעמקי הישות האנושית'. 
במילים אלו, מאפיין רודולף שטיינר את מערכת היחסים בין המציאות הפנימית למציאות החיצונית. במובן עמוק יותר מאשר נוטים להכיר בדרך כלל – החציצה בין התודעה לגוף הפיזי, הינה תוצאה של פחד לחדור לתודעה, לישות האנושית הפנימית. חוסר אומץ זה נכנס אל החברה והתרבות, כשהוא יוצר את התנאים האיומים הסובבים את האנושות המודרנית. הריפוי יגיע כאשר נאזור אומץ לחדור למיסטריות הפנימיות החבויות. נושאים אלו, ורבים אחרים, נחקרים בהרצאות מלאות השראה אלו. 
אחת-עשרה ההרצאות, ניתנו ע"י ר. שטיינר בדורנך, מ - 23 לספטמבר – 16 לאוקטובר, 1921.
מחיר - 75" ש"ח