תקנון 
אנו מבקשים ממך לקרוא את תקנון ההרשמה
ולאשר את תנאי הרישום שלפנייך :
פרטי נמסרים מרצוני החופשי וללא חובה חוקית לעשות כן.
בחתימתי/סימון תיבת ההסכמה מטה, אני מאשרת את תנאי התקנון
ומדיניות הפרטיות המצורפים

כמו כן, אני מאשרת בזאת כי חברתכם, חברת די.אנ.איי נטוורקינג
בע"מ ("החברה"), העורכת את הכנס, תעביר את פרטי לחברות
העובדות עימה בשיתוף פעולה ( צדי ג' ) ובפרט - אבוט לברטוריז אס.איי ואבוט מעבדות
רפואיות בע"מ (להלן יחד: "אבוט"), מותגי קימברלי-קלארק
ישראל בע"מ, נביעות טבע הגליל, דינרס ישראל בעמ, הפניקס חברה לביטוח, טבורית,
שטראוס מים לצרכי בקרה, מחקר, שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בהתאם לפרטים
שמסרתי.
אני מאשרת במפורש לחברה ואו מי מטעמה ולחברות המפורטות לעיל  לשגר אלי מעת לעת הודעות, עדכונים או הצעות על
שירותים או מוצרים שלהן, הטבות ייחודיות והזמנות אישיות, באמצעות דואר, מסרונים,
שיחת טלפון או הודעות דואר אלקטרוני.
כמו כן ידוע לי כי החברה אינה צד לכל התקשרות, ככל שתהא, ביני לבין
אבוט ואו ביני לבין כל אחת משאר החברות המפורטות, והיא אינה אחראית על טיב
השירות/מוצר שיוצע לי מטעם אבוט ואו מטעמם של שאר החברות.
להסרת פרטייך ממאגר חברת די.אנ.איי, יש לשלוח מייל לכתובת office@dna-net.co.il .
להסרת פרטייך ממאגר קבוצת אבוט יש לשלוח מייל לכתובת contact.center@abbott.co.il