image
סדנה העוסקת בערכת קלפים המזמנת יצירת מרחב הקשבה חדש ומתן אפשרויות להתמודדות.
מטרת הערכה ליצור מרחב הקשבה חדש ופעיל  בקרב ילדים עם הפרעות קשב ואנשי חינוך, כחלק  משיח משמעותי בהעלאת המודעות למאפיינים ולדרך התמודדותם. העבודה עם הערכה מאפשרת מפגש חוויתי  של תהליך דינאמי בן  שישה שלבים בו שותפים איש החינוך והילד.
"הערכה שפיתחתי מזמנת שיח מקרב לבבות ומחדד ידע ותובנות באופן המשותף לאנשי החינוך והילדים עם הפרעות קשב "
בסדנה נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:
 • מודעות - העלאת מודעות למאפיינים של הפרעת קשב .
 • זיהוי  – דירוג עוצמת המאפיינים התואמים את התנהגות הילד.
 • שיח מאפשר - יצירת שיח מקבל, ללא שיפוטיות.
 • דרכי פעולה –מציאת דרכים מגוונות להתמודדות המותאמות לילד, לאיש חינוך ולסביבה.
 • "בכל יום אני בוחרת לנהל את הפרעת הקשב ולגלות את הברכה שבה"
  להזמנת סדנה
  שם פרטי
  מייל
  נייד
  אורית רוקח - מבורכת קשב
  אורית רוקח - מבורכת קשב
  בוגרת תואר במדעי החברה והרוח ומאמנת אישית המתמחה בהפרעות קשב. כ-10 שנים בחינוך הבלתי פורמאלי.
  מעבירה הרצאות וסדנאות בנושא, מלווה אישית וקבוצתית, ילדים ומבוגרים  בשיטת רביב להצלחה דרך התאמת תהליך אישי, התנסות ואסטרטגיות מותאמות.