image
בעבודותיו נינו הרמן מנסה ליצור מבט אחר, לנוע בין מרחבים בין האנושי למופשט, לעבר מפגש לא  מתוכנן ולא מבוים*. העבודות מתפתחות מתוך ניסיון להראות שהמציאות בחוץ, כמו המציאות בתוכנו,  הינה מורכבת ומרובדת. אפשר לומר שצילומי הרחוב נראים כדימויים הלקוחים מתוך סצנת הקולנוע,  ואילו לצילומי הטבע יש מקורות השראה מעולם הציור, שפת הציור ומהערכים המופשטים שלה.
 
*הדימויים הם ללא עיבוד מחשב

שם מלא
מייל
נייד
image
Website
BD דיגיטל | מערכת עיצוב הבית
FacebookInstagram/Website