image
כולנו רוצים נחת מהילדים - ועכשיו בתפילה המונית למענם ולמענך!
סגולה עצומה לנחת מהילדים - ההמשכיות שלנו!
-- התפילה נגד החוצפה, האדישות והבלבול --
כמה תפילות, כמה דמעות, כמה דאגות
כולנו מתפללים עבור ילדינו
שיילכו בדרך הישר
שיהיו בעלי מידות טובות
שידבקו בקיום התורה והמצוות
שיזכו להקים משפחה לתפארת, עם דור ישרים מבורך
 
יש מישהו שלא מתפלל על הילדים שלו?
ועכשיו לא רק אתם מתפללים להצלחה ולנחת מילדיכך
אלא גם אנחנו
באמצעות הצדקה שתעבירו לתלמידי החכמים שיתפללו עליכם
וגם בזכות התפילות שיבקעו מעומק הלב
תזכו לרוות נחת מילדיכם - כולם, מהגדול ועד לקטן 
בתרומה חד פעמית של 180 ש"ח - תועלת עצומה:
תפילת תלמידי חכמים עבור ילדיכם

תפילת תלמידי חכמים עבור ילדיכם

 
הקדשה בווטסאפ מוקד תהילים

הקדשה בווטסאפ מוקד תהילים  השתתפות בתפילות - בתרומת 180 ש"ח (חד פעמי)  
שישמשו לצדקה למשפחות נזקקות, 
וגם להמשך תפעול מערך התהילים והתפילות. 
השאירו פרטים ונחזור אליכם, למען הילדים היקרים מכל!
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *