דרך חדשה TO GO
 


תקנון- הטבת מצטרפים חדשים - חיפה  - CAR2GO
התקנון רשום  בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת ההצטרפות של חברת קאר2גו שיתוף רכבים. בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
מהות ההטבה-
לקוחות חדשים הנרשמים לשירות במודל "כיוון אחד" בחיפה ייהנו מהטבת לנסיעות בשירות:
חודשיים ללא דמי מנוי
20 דקות במתנה לנסיעות בשירות. במסלול "Drive" .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בדף הפייסבוק של החברה.        
 
למי מיועדת ההטבה-
מצטרפים חדשים בשירות CAR2GO, במסלול "Drive".

להצטרפות לשירות:
https://reserve.car2go.co.il/registration/
 
תקופת ההטבה-
מימוש ההטבה הוא לתקופה של חודש מרגע ההרשמה לשירות. ומימושה יתאפשר בחודש זה בלבד. ההטבה תקפה עד ה- 31.03.19
  
קבלת ההטבה 
ההטבה תוזן כדרייבינג קרדיט למנוי המצטרף . במידה והלקוח לא יזוכה בעבור זמן הנסיעה בחשבונית של החודש העוקב יש לפנות למוקד השירות ב-8255* ,על מנת להסדיר את ההטבה.
ההטבה תינתן פעם אחת ללקוח. אין כפל מבצעים.
 
שונות -
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות. 
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח