טופס בקשת הצטרפות לארגון הקבלנים המקומי והתאחדות הקבלנים בוני הארץ
פרטי התאגיד/ עוסק
שם חברה *
ח.פ/ ת.ז *
יישוב *
שם רחוב (למשלוח דואר) *
מספר בית *
מיקוד
תא דואר
נייד *
טלפון משרד *
דוא"ל *
פקס
כתובת אתר אינטרנט
נציג החברה בארגון ובהתאחדות הקבלנים בוני הארץ *
תאריך לידה *
עוסק מורשה / תאגיד *
תחומי פעילות עיקריים של החברה/ עוסק *
פרטי רישום בפנקס הקבלנים
מספר רישיון קבלן *
תוקף רישיון הקבלן *
ענף רישום ראשי *
ענף רישום משני
סיווג קבלן *
מס' רישיון קבלן נוסף