משוב ליום הדרכה
משתתף/ת יקר,
אנו מודים לך על השתתפותך בהדרכה ומקווים כי הפקת ממנה את מירב התועלת.
על מנת לאפשר לנו ללמוד ולשפר את ימי ההדרכה בנושא, אנו מבקשים לקבל את הערכתך ליום הדרכה זה:
מקרא תשובות:
5- במידה רבה מאוד    1- כלל לא
תאריך הדרכה *
מחוז *
בחר את סוג ההדרכה *
שם המדריך *
המרצה העביר את החומר בצורה מאורגנת, מעניינת וברורה *
המרצה בקיא בחומר הנלמד *
עזרי הלמידה (מצגת, תרגולים) תרמו להבנת נושאי הלימוד *
יום הלימוד העשיר את הידע המקצועי שלי *