השיבוץ לבתי הספר וגני הילדים לשנת תשפ"א 1-9-2020
image
לאתר השיבוץ לגני הילדים ובתי הספר של באר יעקב 2020-21
שלום רב, ברוכים הבאים לאתר השיבוץ לבתי הספר וגני הילדים בבאר יעקב.
לצורך קבלת השיבוץ יש להקליד בקישור המצורף  ת.ז של הורה ושל הילד.
בקשות ערר ניתן להגיש דרך האתר עצמו ועד 10 ימים מיום פרסום השיבוצים (עד יום א' 12/7/2020)
מחלקת החינוך לא תדון בבקשות ערר לשיבוץ בבתי הספר אלא רק לאחר קיום שיחה בין המערערים למנהלת בית הספר אליו שובץ הילד\ה.

הדיון בבקשות ערר יתקיים רק לאחר מועד סיום הגשת הבקשות (12/7/2020) ולא לפני כן מאחר ואנו נדרשים לבחון את כלל הבקשות המתקבלות

חשוב: מחלקת החינוך לא תבצע טיפול טלפוני בבקשות ערר. יש להגיש הבקשה בכתב.
הגשת ערר
הורה המבקש/ת להגיש ערר לגבי הרישום לכיתות א' או לגני הילדים, יקליד/תקליד תעודת זהות של הילד ושל הורה ויכנס/תכנס למערכת השיבוצים שם יש אפשרות להגיש ערעור. ערר לכיתות ב'- ו' יש לחצן נפרד בהמשך.
image
בקשות ערר לנרשמים לכיתות ב' - ו'
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456