IPC - OFFICIAL MEMBERSHIP REGISTRATION
image
IPC - OFFICIAL MEMBERSHIP REGISTRATION - הרשמה לחברות מועדון רשמית
  חברות באיגוד הינה בכפוף לתקנון הרשמי של איגוד IPC  

 
לאחר מילוי טופס הפרטים תופנה לעמוד בחירת סוג החברות והמשך תשלום. במידה ומילית טופס זה בעבר ניתן לגלול למטה ישירות לבחירת החבילה והמשך לתשלום.
דמי חבר איגוד IPC שנתי

דמי חבר איגוד IPC שנתי

 בעת ביצוע התשלום הספורטאי מקבל על עצמו ומסכים לכל סעיפי התקנון IPC 

269 ש"ח

 
חידוש דמי חבר איגוד IPC קיים - שנתי

חידוש דמי חבר איגוד IPC קיים - שנתי

תהליך חידוש כל כרטיס קיים, למנוי שנתי רגיל.
 בעת ביצוע התשלום הספורטאי מקבל על עצמו ומסכים לכל סעיפי התקנון IPC 

229 ש"ח

דמי חבר איגוד IPC שנתי VIP-GOLD

דמי חבר איגוד IPC שנתי VIP-GOLD

 בעת ביצוע התשלום הספורטאי מקבל על עצמו ומסכים לכל סעיפי התקנון IPC 

519 ש"ח

שם + שם משפחה
ת.ז
דוא"ל
נייד
כתובת מלאה
לאחר ביצוע תהליך ההרשמה והתשלום, אחד מנציגי IPC ייצרו עימך קשר.