image
image
חסדי המצילים
משפחת מתנדבי איחוד הצלה היקרים.
שלום רב!!!

☆ אנו שמחים לבשר על פתיחת גמ"ח המיועד למתן הלוואות כספיות למתנדבים.

☆ הגמ"ח הוקם ע"י עמותת 'חסדי המצילים' מיסודם של נשות הנהלת איחוד הצלה למען רווחת מתנדבי איחוד הצלה.

☆ צרכי עמך מרובים וע"מ שנוכל לעזור לכמה שיותר מתנדבים וכן להגדיל את הסכום. אנו פונים אליכם מתנדבים יקרים בקריאה של חיבה ובבקשה עבור מתנדבים ממשפחת איחוד הצלה הנצרכים לעזרה. מתנדב שיש לו אפשרות להפקיד סכומי כסף מתבקש ליצור קשר עם צוות הקשר עם המתנדב בכך נוכל לסייע לכמה שיותר מתנדבים.

☆ הגמ"ח מיועד למתנדבים פעילים מעל שנה שנזקקים להלוואה של 3000 ש"ח בהחזרים של עד 10 תשלומים.

☆ הלוואת הגמ"ח הינם בהתאם לתקנון והתקציב השוטף בגמ"ח ולפי סדר הדחיפות.

☆ מצורף קישור להורדת טופס בקשה למתן הלוואה, יש להגיש את טופס הבקשה לנציג רווחת המתנדב בצוות הקשר עם המתנדב אבי דבדה בדוא"ל [email protected]

בהערכה וברכה
הנהלת 'איחוד הצלה' ו'חסדי המצילים'
Website