image

הרצאות לרופאים הצעירים / מאת רודולף שטיינר

תרגום: אורנה בן דור
בקורס לסטודנטים לרפואה ולרופאים הצעירים, נתן שטיינר הגיגים מדידטייבים והוראות להעמקת אמנות הריפוי. הקורס מכיל שמונה הרצאות שניתנו בחג המולד, 1923, וחמש הרצאות שניתנו בפסחא, 1924. עבור שטיינר, מטרת הקורס הייתה להפוך את הרפואה לרפואה אנושית (humanizing). הרצאות אלו שונות לחלוטין בתכנן וברוחן מהרצאות אחרות על רפואה. בשום מקום אחר שטיינר אינו נותן כמות של חומר מדידטיבי מסוג זה, להעמקת פעילות מקצועית – כפי שהוא נותן במהלך קורס זה.
בספר נכללות גם 'הרצאות הגשר', שלוש הרצאות שניתנו בדצמבר 17-19, 1920, שהומלצו ע"י שטיינר כהכנה לקורס זה.
הקורס לרופאים הצעירים המכיל את GA 316, בשם: הגיגים מדיטטיביים והדרכה להעמקת אמנות הריפוי. פורסם בגרמנית בשם:Vortraege fuer Aertz und Medizinstudierende, ושלוש הרצאות מ – GA 202, בשם: הגשר בין רוחניות קוסמית למבנה הפיזי של בני האדם – הרצאות הגשר.
עלות הספר: 90 ש"ח 
image
FacebookYouTubeWebsite