למרות הקטל בדרכים, למרות שהם אחראים על הבטיחות של כולנו בכבישים ולמרות שהנתונים מראים שהעסקה קבלנית פוגעת בבטיחות, ועדת הכלכלה מתמהמהת מלתקן את המצב בשטח ולקבוע חובת העסקה ישירה.
ב-31.12 התקיים דיון נוסף בוועדת הכלכלה, בו אושרה תוספת סמכויות לקציני הבטיחות, עם זאת הועדה נמנעה מלקבל החלטה בנושא אופן העסקתם.
באותו דיון גם ראינו עד כמה שולטים האינטרסים ולא הנתונים. הנה בדיוני עבר דובר על מחסור בקציני בטיחות מקצועיים ו"פתאום" בדיון האחרון, מול הדרישה לעגן את דרך ההעסקה בתקנות, משרד התחבורה טען שאין כל מחסור שכזה, טענה שלא גובתה בנתונים.

בתמונה משמאל, שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני הבטיחות בדיון בועדת הכלכלה.
בתמונה למטה, שי לעדן, רכזת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, מסבירה על מודל העסקה שונים בכנס קציני הבטיחות.עמדתו המקצועית של איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה, היא שעל מנת לקיים את תכליתו הבטיחותית של החוק ותקנותיו, על קצין הבטיחות להיות חלק בלתי נפרד מהמפעל, להיות מועסק בו כעובד מן המניין וביחסי עובד מעביד. עמדה זו נתמכת על ידי גורמי המקצוע וכן על ידי נתוני אמת, המלמדים על הסכנות התעבורתיות שבהעסקת קצין בטיחות כעובד קבלן.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה מגבה את העמדה הזו וגורסת כי המאבק של קציני הבטיחות אינו רק מאבק עובדים אישי שלהם, אלא מאבק על הבטיחות של כל נהג ונהגת שעולים על הכביש. ישנם מחקרים שמראים כיצד רמת הקשר, המחויבות והחיבור של מפקח בטיחות לחברה בה הוא עובד, משפיעים על טיב העבודה ועל הבטיחות בפועל. המחקרים מראים בבירור כי ככל שהעובד ארעי, וככל שתנאיו ומעמדו רעועים יותר, כך הבטיחות נפגעת. המשוואה פשוטה. עובד ארעי יחשוב פעמיים אם להשבית משאית כזו או אחרת, מחשש לפגיעה במקומו בעבודה. לעומת זאת, עובד בעל בעל סטטוס יציב ובטוח, יהיה כשיר יותר לקבל את ההחלטות הבטיחותיות הנכונות, גם אם הדבר לא מתיישב עם האינטרס הכלכלי של המפעל. משרד התחבורה צריך לעמוד מאחורי הצהרותיו, ומאחורי האחריות שהטיל עליו בית המשפט, ולסייע באופן דחוף בתיקון סוגיית אופן ההעסקה של קצין הבטיחות, טרם פיזורה של הכנסת.