מידעון פרשת וארא
דבר פתיחה
 
וארא – על רחמנות, אכזריות ומוסר אלוקי
 
פרשיות שעבוד ומכות מצרים מעמתות אותנו עם שאלת האכזריות והרחמנות. שתי מידות אלה קיימות בנפש האדם. בהקשר זה ניתן להצביע על כמה דוגמאות:
אכזריות המצרים ביחס לישראל – "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם"; "שמעתי את נאקת בני ישראל"; "והוצאתי אותם מתחת סבלות מצרים"  ומנגד רחמנות משה: "וירא איש צרי מכה איש עברי.." "ויאמר לרשע למה תכה רעך" וכן ביחס לבנות לוט המגורשות על ידי רועי מדין: "ויקם משה ויושיען". הקב"ה בוחר במשה ואהרון להיות נציגיו ולהושיע את ישראל מיד פרעה ומצרים. 

נוכח דמותו הרחמנית של משה, כאמור, ונוכח דמותו של אהרון המתוארת בפי חז"ל:
"אוהב את הבריות" (אבות א', יב') – כיצד הם אלה, שלכאורה "מתאכזרים" אל פרעה ועמו במכות?  בקהלת ז', טז', אומר שלמה את הדברים הבאים:  "אַל־תְּהִ֤י צַדִּיק֙ הַרְבֵּ֔ה וְאַל־תִּתְחַכַּ֖ם יוֹתֵ֑ר לָ֖מָּה תִּשּׁוֹמֵֽם"  המדרש על הפסוק משווה בין שתי התנהגויות של שאול המלך. מחד יחסו לאגג  מלך עמלק האכזר ומאידך יחסו לנוב עיר הכהנים:
אמר ריש לקיש כל מי שנעשה רחמן על אכזרים נעשה אכזר על רחמנים, מנלן? משאול, הדא הוא דכתיב: "ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק.." וכתיב הכא "ויחמול שאול והעם על אגג..."  ריש לקיש מלמדנו כי כשיש חוסר ציות למוסר האלוקי יש ערעור ובלבול בסולם הערכים. מידות האכזריות והרחמנות יוצאות הפוכות. שתיהן מופיעות רק לא בסדר ובמקום הנכון. בעוד הרחמנות יוצאת נוכח אגג הרשע, האכזריות מופנית כלפי כהני ה' הגרים בנוב, על לא עוול בכפם.
הדרישה האלוקית ממשה קשה לו: "הן אני ערל שפתיים", כשם
שלשאול היה קשה לקבל את הדרכתו של שמואל: "עתה לך והכיתה את
עמלק...ולא תחמול עליו והמתה מאיש עד אישה מעולל ועד יונק.."

הרב קוק מבאר באורות הקודש (ח"ג "המוסר האלוקי" א'): "המוסר של חול איננו עמוק...ואף על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה...אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות" ובהמשך: "ובלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו על פי אותו העומק של המוסר האלוקי" כאז כן עתה – ניסיון שלנו בני האדם להגדיר את המוסר נדון לכישלון. עלולים אנו למצוא עצמנו חסרי עמידה נוכח "הסתערות של תאוות שונות" כדברי הראי"ה קוק, בבלבול ערכי. מה שמגדיר את המוסר הם דברי אלוקים חיים, התורה והמצוות: "כל המוסר שבעולם אחוז הוא בכל מצוה" (שם, ז') דהיינו בין אם באופן הגלוי ובין אם בסמוי יש למצוות את הסגולה לחבר את האדם למוסר אלוקי. בכותבי שורות אלו נתבשרנו בצער רב כי הרב אלישע וישליצקי נתבקש לישיבה של מעלה והשיב נשמתו לבוראו אחר מחלה ממושכת.  לפני כשנתיים, תוך שהוא סובל מייסורי גוף קשים, הגיע הרב אלישע זצ"ל לישיבה לשיחת חיזוק והתעוררות לבני הישיבה. נתפלל כולנו שיהיה הרב אלישע מליץ יושר על משפחתו, על הישיבה שזכינו לשמוע את קולו בבית מדרשנו, ועל עם ישראל כולו. 
 
 
שבת שלום
הרב אריאל רוקח
ראש הישיבה 
מהמתרחש בישיבה
מסע ישראלי
 
תלמידי  השביעית שבו מהמסע אחר ששה ימים של חוויות משמעותיות בחבלי ארצנו. הורי הבנים  המתינו להם בבית המדרש של הישיבה נרגשים ומצפים. במהלך המפגש שתפו הבנים מחוויות  ומתובנות המסע. ישר כוח לר' חנוך על ארגון, ניהול וליווי המסע. בנוסף ישר כוח  לרמי'ם הרב גלעד והרב שלום וכן לתחיה היועצת על ליווי משמעותי של המסע.
 
 
סמינריון "כוחה של חבורה"
 
בימים   ראשון – שלישי התקיים סמינריון לשכבה ח'. הסמינריון עסק בכוחה של חברה ובמקומו של  היחיד בקבוצה. התלמידים, תוך שהם חווים חוויות שונות: סדנת רעיית צאן בנאות  קדומים, פעילות גיבוש, "הזמנה לשקט" ומפגש עם כבד שמיעה במוזיאון הילדים  בחולון, סדנת בישול והפעלה של צוות הרמים המסור – הפנימו, דנו ועסקו בסוגיית החברה  והיחיד. ישר כוח לצוות הרמים, הרב יעקב והרב יוסי על ההשקעה, המסירות ההכנה  והליווי.
 
 
סמינריון "הכח שבי"
 
בימים  שלישי – חמישי התקיים סמינריון לתלמידי שכבה ז' – על הכוח שהקב"ה נתן בכל אחד  מאתנו. הסמינריון החל בישיבה בפעילויות ובמשחקים מונחים, בסדנת טבע בנחל שורק, בית  מארח, תיאטרון סיטואציות, חדר בריחה וסיכום. תודה עמוקה לרמי'ם, הרב יוחנן והרב  אבידן על ההשקעה המסירות, ההכנה והליווי.
 
יום ספורט
 
 שכבה ט' קיימו יום ספורט שכבתי ביום רביעי.
הודעות
 
לקראת  מחצית – אנו נכנסים לתקופה עמוסת מבחנים ומשימות לקראת תעודות המחצית. חשוב  לשים לב שהבנים ערניים, הולכים לישון בשעה סבירה וממלאים את הדרישות הלימודיות הרלוונטיות.  בהצלחה!
 
ברכת  רפואה שלימה למורה לחנ"ג, מר יעקב רחמים. שולחים לו את מלוא אהבתנו.
בברכת שבת שלום
                                   
 
                                   ישיבת בני עקיבא ראשון לציון
                                       כתובת: רחוב הרב נורוק 10,ראשון לציון 75629
                                       טלפון : 03-9511963
                                       פקס: 03-96511870
                                       דוא”ל:  yeshivabar@gmail.com
                                       אתר אינטרנט: www.ybarl.co.ill
Facebook
Website
להתראות במידעון הבא...