image

דרכים נכונות ודרכים שגויות בחקירה רוחנית / רודולף שטיינר

תרגום: אורנה בן דור
סדרת הרצאות מרתקת זו עוסקת בנושאים חשובים כגון: כיצד יכול האדם להכיר את עצמו? מה הוא העולם שלנו – ואיפה נמצאת האשליה (מאיה)? רמות התודעה בדומם, בצומח ובאדם. מטמורפוזה של התודעה המאפשרת חקירה של עולמות אחרים, וסטיות אפשריות בדרך הרוחנית – היכולות להשפיע לרעה על האדם ששגה ועל הסובבים אותו. ביו ה-11-22 לאוגוסט 1924, במהלך ביקורו בבריטניה, נתן ר. שטיינר את ההרצאות הללו, בבית ספר קיץ בטורקי, דוון – הרצאות שאורגנו בידי החברה האנתרופוסופית בבריטניה.
עלות 80 ש"ח + משלוח 15 ש"ח 
image
FacebookYouTubeWebsite