Therapy by Design
מחקרים מוכיחים שמאפייני חלל המגורים משפיעים ישירות
על הבריאות הנפשית והפיזית של כל בני הבית
מלאי פרטים ותועברי מיד לשאלון קצר שיעזור לך לזהות
מה בעיצוב הפנים של ביתך יוצר את הקשיים והחסמים בחייך!
שם פרטי *
מייל *
נייד *
הגיע הזמן לעצב את (ה)פנים שלך In & Out
אני טובה דוד, מעצבת פנים בגישה הוליסטית.
במהלך השנים פגשתי נשים, שציפיותיהן מעצמן "תפסו" מקום אחרון בסולם סיפוק הצרכים, שלא בצדק.

נוכחתי לדעת שלעיצוב פנים בגישה הוליסטית יש כוח לשנות את חייהן, להעצים אותן מבפנים ובכך להקרין על החוץ – הבית, המשפחה, קריירה, זוגיות ותחושת ערך עצמי.

אני באמת מאמינה שתכנון ועיצוב (ה)פנים, הוא סגולה לבריאות פיסית ונפשית, ולטיפוח החוזקות הקיימות בכל אחד מאתנו.
 
באמצעות תהליך תכנון ועיצוב (ה)פנים ברובד החיצוני וברובד הפנימי, נשים שליוויתי קיבלו כוח פנימי ומוטיבציה לעצב את חייה מתוך בחירה מושכלת ולקחת אחריות על האופן בו הן היו רוצות לחיות. 
שאלון זה נבנה כדי לאפשר לך לאתר בתוך ביתך את הגורם אשר אינו נותן מענה הולם לצרכים שלך,
יוצר חסך רגשי, תקיעות  ותחושה של חוסר סיפוק ובכך משפיע (במודע או שלא במודע) על מציאות חייך – בריאות, זוגיות, קריירה, משפחה.

לאחר מילוי השאלון תקבלי למייל סדרה של תכנים, דרכם אחשוף בפניך ידע שיוכל לתרום לך רבות בבניית תכנית פעולה לעיצוב חייך In & Out.