ד
מנהל יקר,
כחלק מתכנית ליווי מנהלים חדשים, המינהלת ליישומים מתוקשבים מזמינה אותך להירשם ולהשתתף בהדרכות מקוונות ייעודיות למנהלים החדשים. ההדרכות יעסקו בנושאים עיקריים לפי תקופות דיווח.  
בתום כל הדרכה יתקיים פאנל וירטואלי עם גורם מקצועי הרלוונטי לנושא ההדרכה
למתן מענה לשאלות.
 
לפניך מוצגת רשימת הדרכות מתוכננות לתקופה הקרובה. מלא את פרטייך ובחר את ההדרכות אליהן הנך מעוניין להירשם:
ד
---------------------------------------------------------------
סמל מוסד *
שם מוסד *
שם פרטי *
שם משפחה *
דוא"ל *
נייד *
תפקיד *
מחוז *
---------------------------------------------------------------
ד
סמנ/י את ההדרכות אליהן ברצונך להירשם (ניתן לבחור בחירה מרובה):
ד
הדרכה מקוונת רבעונית 
בהדרכה נתמקד במערכות הדיווח הרלוונטיות לתקופה זו של שנת הלימודים: 
- פורטל מוסדות חינוך המחודש
- שאלוני הפניה לועדת זכאות ואפיון וצירוף מסמכים
- דגשים בנושא בגרויות: היערכות ליום בחינה, דיווח ציונים, נוהל חריגים
- דגשים בנושא מצבת תלמידים- קליטת מועמדים
ד