דרך חדשה TO GO
 


תקנון הטבה  - תדלוק ושטיפה- CAR2GO
התקנון רשום  בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי ההטבה לחג של חברת קאר2גו שיתוף רכבים. בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
מהות ההטבה-
בכל אחד מהרכבים של החברה יש דלקן של חברת סונול, לקוח אשר יתדלק את הרכב יקבל 10 ש"ח בצורת "דרייבינג קרדיט" אשר יוזנו תחת המנוי שלו באופן אוטומטי למימוש כנגד לנסיעות בחודש העוקב.
כל הרכבים שלנו מנויים ל"שטיפומט" לקוח אשר יקח את הרכב לניקוי באחת מתחנות "שטיפומט" בלבד, יקבל 35 ש"ח בצורת "דרייבינג קרדיט" אשר יוזנו תחת המנוי שלו באופן אוטומטי למימוש כנגד לנסיעות בחודש העוקב.
הקרדיט יוזן אל המנוי עד ל-10 לחודש העוקב מרגע התדלוק/ שטיפה.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת הפעילות ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בדף הפייסבוק של החברה. 
 
 
למי מיועדת ההטבה-
ללקוחות car2go.
 
 
 
תקופת ההטבה-  
הקרדיט יוזן אל המנוי עד ל-10 לחודש העוקב מרגע התדלוק/ שטיפה.
ההטבה ניתנת למימוש ותהיה תקפה עד לסוף החודש העוקב מרגע הזנת הקרדיט.
לדוגמה:
תדלקתי ב 1/6  >> את הקרדיט אקבל עד ל 10/7 >> הקרדיט יהיה תקף לניצול עד ל 31/8
 
  
קבלת ההטבה :
אין צורך לעדכן אותנו, אנו מקבלים דיווח ישיר מבית העסק. 

את זיכוי ההטבה יהיה ניתן לראות בחשבונית החודשית של החודש העוקב. במידה והלקוח לא יזוכה בעבור זמן הנסיעה בחשבונית של החודש העוקב יש לפנות למוקד השירות ב-8255* ,על מנת להסדיר את ההטבה.
 
שונות -
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות. 
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח