מעגל הקשבה הוא כלי היוצר מרחב וחיבור בין אנשים, דרך שיפור ושכלול איכויות הקשבה ושיח.
המעגל יוצר מפגש בלתי אמצעי, פותח לבבות, מרתק, מקרב.