סשן אסטרולוגי - מורסאן / עוד-שמש

במהירות, בזמינות, בשפה ייחודית - מתגלות תשובות;  לשאלות ספציפיות, אירועים שקרו, יחסים בין-אישיים וחוויה שעוד לא קיבלה מילים. מפה אסטרולוגית היא המרחב הגיאומטרי האישי שלנו, כלי מופלא לחיים החושף את התיקון שנדרש ומעניק לו מפתחות. אני כאן, לעזור למצא את הדלת. 

סשנים מתקיימים בזום או בסטודיו בהרדוף 
Facebook
Instagram/
Whatsapp
Website
לְהַשְׁקוֹת אֶת הַמַּזָּל - פתח אֶל הַשָּׁמַיִם מֵהָאֲדָמָה שֶׁלּך
מייל
שם