image
רוע - מקורו ותפקידו ביקום / רודולף שטיינר

רוע - מקורו ותפקידו ביקום / רודולף שטיינר

משימתה של תקופתנו, תקופת נפש התודעה, היא הבנת שאלת הרוע והתמודדות עימו. מהו הרוע? מה מקורו? מהי שליחותו באבולוציה האנושית? האם הוא חלק מתכנית הבריאה או 'תקלה'? מה היה העולם מבלי הרוע? כיצד משרת הרוע את החירות האנושית?
בלקט זה של הרצאותיו של שטיינר, אשר תורגם על ידי אורנה בן דור, ונוגע בנושא המרתק של הרוע, אנו מתוודעים לאחת ההשקפות האמיצות ביותר, לגבי תפקידו של הרוע ושליחותו בחיים האנושיים וביקום כולו.  
 
עלות הספר: 75 ש"ח