לביטול הזמנה בישראייר יש למלא את כל הפרטים הבאים, כפי שמופיעים בהזמנה:
שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות *
מס' הזמנה *
טלפון נייד *
דוא"ל *