image
קבוצות לפיתוח כישורים חברתיים
image
הילד/ה שלך שוב עומד/ת בצד ולא משתתף/ת?

הילד/ה שלך כל-כך רוצה לשחק עם כולם ולא יודע/ת איך להצטרף?

הילד/ה שלך שוב ושוב נקלע/ת לריב בין חברים?

הילד/ה שלך מתקשה לשתף אחרים במשחק?

יש לנו דרך לעזור!

ביחידה להתפתחות הילד במודיעין נפתחות גם השנה קבוצות לפיתוח מיומנויות חברתיות.

הקבוצות מיועדות ל:
  • ילדים עם קושי ביצירת קשרים חברתיים.
  • ילדים הסובלים מדחייה חברתית ורמת בדידות גבוהה.
  • ילדים עם קושי בשיתוף פעולה בפעילות קבוצתית.
שם פרטי
שם משפחה
נייד
דוא"ל
לפרטים נוספים המרכז לגיל הרך: 08-9727156