image
סוד השביעונים - זמן והתפתחות בביוגרפיה האנושית / מאת: אורנה בן דור ויעל ערמוני

סוד השביעונים - זמן והתפתחות בביוגרפיה האנושית / מאת: אורנה בן דור ויעל ערמוני

סוף סוף – 'האנציקלופדיה' השלמה על חיי האדם ומשמעותם ע"פ הביוגרפיה!
החיים האנושיים הם מסתורין, אותו ניתן לפענח בדרכים שונות, מהיבטים שונים ומגוונים. בספר זה בחרנו להתבונן על החיים, דרך הפריזמה של השביעונים (תקופות של שבע שנים).
על פי מדע הרוח האנתרופוסופי, מסמלת כל תקופה של שבע שנים לידה חדשה באדם –  של כישורים, הלך נפש, ויכולת תודעתית גבוהה יותר. משביעון לשביעון האדם הולך וגדל, הולך ומתפתח להגשמת חייו וייעודו. ידע השביעונים חשוב  לכל אדם – ולא רק לאנשי מקצוע טיפולי – על מנת שיכיר את האופן בו כרוכים חייו האינדיבידואלים בחוקיות גדולה יותר, חוקיות אבולוציונית-קוסמית – שבתורה, מפענחת אותם, ומעניקה
להם משמעות.
עלות הספר - 160 ש"ח + 15 ש"ח דמי משלוח.