רפואה רוחנית / רודולף שטיינר.

רפואה רוחנית​, עבודתם המשותפת של רופאים ואנשי דת, ר. שטיינר GA 318Pastoral Medicine. 
תרגום - אורנה בן דור 
מה בין רפואה לרוח? כיצד יכולים רופאים ומטפלי נפש-רוח – במיוחד
יועצים ביוגרפיים – לעבוד במשותף, מתוך כבוד הדדי, זה למקצועו של זה? מה הקשר בין
מחלות רוח לבעיות פיזיות? מה בין פתולוגיה להתקדשות? ומהם היסודות אותם נותן
שטיינר לדרך הרוחנית הקשורה למקצוע ולייעוד? אחת עשרה הרצאות אלו ניתנו בדורנך
8-18 לספטמבר, 1924. שם הספר בגרמנית: Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorge
עלות הספר: 75 + 15 ש"ח דמי משלוח