קיטנת מדעים לעולים לכיתות ב' - ג' 2019 בבאר-יעקב. הרשמה מאוחרת לעולים לכיתה ד' תפתח במוצאי שבת
***
טופס הרישום לתלמידים ותלמידות אשר קיבלו אישור להירשם מרשימת המתנה מאת מירב הרישום יתקיים היום 1/8 שעה 17:00)
נרשמים רק מי שקיבל אישור להירשם מראש. נרשמים שלא קיבלו אישור מראש בבקשה לא להירשם!!!
מידע למשתתפים בפעילות מחזור מספר 2 שנפתח ביום א' 4/8/2019

ההורים הרשומים לקייטנת מדעים מחזור 2 של באר יעקב קיבלו הודעה על שיבוץ.

הגעה לפעילות בהתאם להנחיות שפורסמו.

ביום הראשון לפעילות עם הכניסה לבית הספר יקבלו הילדים שיבוץ לקבוצה.

מידע שוטף על הפעילות ניתן לקבל בקבוצת ואצאפ. (יש להרשם לקבוצה)

בשלב זה אין אפשרות לבצע החזר כספי על ביטול השתתפות.

ביצוע החלפות בית מחזורים אך ורק באישור רכזת התכנית 
 
מי שקיבל הודעה למחזור 2, מגיע ביום ראשון 4/8 לבית ספר צמרות
בכניסה לבית הספר יחכה להם לוח עם רשימות מחולקות ל 4 כיתות.
מירב הרכזת נמצאת שם ותראה לכם לאיזה כיתה לגשת.
יש לשלוח עם הילד/ה תיק קטן, קלמר, כריך לארוחת 10:00 ובקבוק מים .
נעשו כל המאמצים לחלק את הילדים לפי שכבת גיל ובית ספר.
מי שרוצה לבדוק אם שובץ ולא קיבל הודעה מוזמן לפנות למירב בפרטי.
הורים אשר עברו למחזור ה1 וקיבלו הודעה נוספת על מחזור 2  זה כמובן לא רלוונטי עבורכם.
ניתן להשתתף רק למחזור אחד בלבד.
 
 
ההרשמה נסגרה - הרשמה מאוחרת לקבוצת 25 תלמידים ותלמידות העולים לכיתה ד' למחזור מספר 2 4-8/8/2019
במוצאי שבת 27/7 בשעה 21:00 יפתח רישום לקייטנה עבור 25 תלמידים ותלמידות העולים לכיתות ד' בשנת הלימודים הקרובה. כל הקודם זוכה. הנחיות ותנאי הרישום מצורפים בהמשך. מתקבלים אך ורק תלמידים ותלמידות העולים לכיתה ד' . אין ביטול רישום ואין החזר כספי לנרשמים בגין ביטולים. יש להקפיד לא לבצע רישום כפול ולמלא פרטים באופן מוקפד. בסיום ההרשמה יש לצלם את המסך. אישור הרשמה ישלח במייל. אין להירשם לפני השעה 21:00. הרישום הוא למחזור מספר 2 המתחיל ביום 4/8.
הודעה להורים בעניין קייטנת מדעים 2019 - לעולים לכיתות ב'- ג' ו ד' בשנת הלימודים הקרובה

הודעה להורים מבקשים להירשם בקייטנת מדעים 2019

שלום וברכה,

קייטנת מדעים מטעם משרד המדע בשיתוף המועצה המקומית , תתקיים בשני סבבים, כאשר כל סבב כולל חמישה ימי פעילות , בכל יום 5 שעות , סה"כ 25 שעות.

ההרשמה היא לשני המועדים ללא אפשרות בחירה. הנרשמים הראשונים ישובצו למועד
 
הראשון והנשארים ישובצו למועד השני בהתאם לסדר הרישום, למועצה שמורה הזכות
 
לנייד נרשמים ממועד אחד לאחר לפי שיקול דעתה.
 
מוקצים לפעילות : כ 155 מקומות לפי הראשון שנרשם זוכה (ולא 160 כפי שמפורסם בטופס ההרשמה). 

סבב ראשון- מתקיים  מיום ראשון  28/7/2019    עד יום חמישי.1/8/2019 משעה 08:00 עד 13:00.

סבב שני - מיום ראשון 4/8/2019 ועד יום חמישי .8/8/2019. משעה 08:00 עד 13:00.

הנחיות

משתתפים בפעילות ילדים אשר נרשמו לפעילות, שילמו עבור הפעילות, קיבלו אישור על התשלום ומופעים ברשימת המשתתפים המאושרת והסופית של המועצה. מייל עם אישור תשלום ישלח להורים בתום ביצוע הרשמה והתשלום באתר הרישום. יש לשמור את המייל כאישור כניסה לפעילות. לא יינתן מענה טלפוני על אישור הרשמה.

יש להקפיד לאשר את תנאי השתתפות לשמור את ספח ההרשמה ולהציגו בפתיחת הפעילות. (במידה ותלמיד/ה   לא התקבל לפעילות למרות ששילם על הפעילות כספו יוחזר)  

להלן דגשים עליהם יחתמו ההורים בטופס הרישום לפעילות.

הבאת ואיסוף הילדים באחריות ההורים בלבד. נא להקפיד על לוחות הזמנים (על כל שינוי בתחום זה יש לעדכן בכתב את מנהל הפעילות)

המועצה לא תספק סייעת צמודה מכל סוג למשתתפי הפעילות  
 
 ילדים הסובלים מאלרגיה מיוחדת באחריות ההורים לידע את מנהל הפעילות ולדאוג לסיעת צמודה על חשבונם.

אין להשתמש בטלפון נייד בזמן הפעילות (במידת הצורך יבוצע איסוף טלפונים והחזרה בתום הפעילות).

אין להביא משחקים המביאים לרווח והפסד כגון קלפים למיניהם

ביטול הרשמה יתאפשר עד יום 24/7/2019 לאחר מכן הכסף לא יוחזר!!!

בכל מקרה של הפרת משמעת תופסק מידית פעילות הילד/ה בקייטנה.

תלמיד/ה שלא יקפיד/תקפיד לקיים את הנחיות הצוות יורחק מהפעילות ותשלום לא יוחזר (גם אם התלמיד/ה לא השתתף בפעילות).

לימוד בכיתות ממוזגות וממוחשבות

הורים מתבקשים לצייד את הילדים בבקבוק מים אישי לכל היום, כריך בוקר ופרי להפסקת עשר.

עלות ההשתתפות – 80 ש"ח

הקייטנה מיועדת לתלמידים/ות  העולים/ות לכיתה ב' ו ג' בשנת הלימודים הקרובה בבאר יעקב.

הקייטנה תופעל על ידי מדריכים מחברת "הארה" החברה המובילה בישראל להעשרת תלמידים
בתחומי הטכנולוגיה והמדעים. הפעילות כולה תנוהל ע"י חברת "אילנות".

הסעת התלמידיםו/ת לקייטנה באחריות ההורים בלבד.

הקייטנה תתקיים בבית הספר "צמרות" , רחוב שוהם שכונת צמרות.

מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה.

טופס הרישום יפתח ביום שישי בתאריך ה 19/7 בשעה 08:00 וייסגר לאחר סיום מכסת
 
המשתתפים או בתאריך 24/7/2019 (הראשון מבניהם)

מתקבלים תלמידים הראשונים שירשמו. השאר יכנסו לרשמית המתנה במידה ויתפנה מקום.

הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר קבלת תלמידים/תלמידות לתכנית ולנייד לפי שיקול דעתה נרשמים ממועד אחד לשיני.

במקרה הצורך ובבעיות דחופות בלבד יש לפנות למרב וקס מרכזת הפעילות בנייד שמספרו 050-5952526

 אנו מאחלים לילדים פעילות מהנה ומבקשים מהנרשמים לעקוב אחר שינויים ועדכונים אשר יתפרסמו באתר בהמשך.

נושאים חשובים- לתשומת לב לקראת הקייטנה
1- יש להימנע מרישום כפול. לנרשמים רישום כפול לא יינתן זיכוי כספי!!! 
 
2- יש להקפיד על רישום מיל תקין. אישור על ההרשמה ישלח במייל ויש לשמור את האישור לצורך הצגתו בפתיחת הקייטנה, לא יינתנו תשובות בטלפון על אישור ההרשמה. 
 
3- בנוסף לאחר גמר הרישום יש לצלם את מסך האישור ולשמור - כאמור לא יינתנו תשובות בטלפון על אישור ההרשמה. 
 
4- הודעה על שיבוץ הנרשמים לימי הפעילות יתפרסמו באתר המועצה באמצעות פרסום מספר תעודת זהות של הילד הנרשם בלבד (ללא שם). יש להתעדכן בהתאם.
 
5- הרישום הוא אינטרנטי בלבד. אין רישום ידני לפעילות. למי שאין באפשרותו להירשם באינטרנט יערך לכך בעוד מועד כדי לקבל עזרה מבני משפחה או חברים. 
 
6. נרשמים אך ורק ילדים העולים לכיתה ב' ו ג' בשנת הלימודים הקרובה. נרשמים אחרים לא יתקבלו וכספם לא יוחזר!!!! 
 
טופס הרשמה ותשלום- בתום תהליך הרישום יש לקבל במייל ספח אישור תשלום ולהציגו בפתיחת הפעילות
בטופס הרשמה יש למלא את כל הפרטים: שם הילד/ה , ת. ז, כיתה אליה עולה הילד בשנת הלימודים הקרובה, בית הספר, שמות הורים, טלפון נייד טלפון רגיל, מייל, אישור כי הילד אינו אלרגי או רגיש או זקוק לסיוע מיוחד. במידה ונדרש יש לרשום שם ותעודת זהות של מי מטעם ההורים הבא לאסוף את הילד/ה בסיום הפעילות. כתובת וכן יש לאשר את תנאי ההשתתפות.
ביצוע הרשמה ותשלום לקייטנה מהווה אישור והסכמה לנאמר בפרסום באתר זה- נא לשמור צילום מסך של ההרשמה
גיוס בני נוער מדצ"ים לפעילות
הקיטנה בשיתוף משרד המדע, מועצה מקומית באר-יעקב והורים מתנדבים
מידע כללי מטעם משרד המדע

תכנית של משרד המדע מציעה שבוע של קייטנת קיץ בתחומי מדע וטכנולוגיה בעלות מסובסדת. הפעילות תתקיים באמצעות הרשות המקומית במשך חמישה ימים בעלות של 80 ₪ לילד לפעילות לאחר סבסוד (לא כולל עלות הסעות). התכנית מיועדת לתלמידים שזה עתה סיימו כיתות א'-ו', אך הרשות רשאית לקבוע להקצות את הקייטנה לקבוצת גיל מסוימת בטווח גילים זה.

מטרת התכנית היא להגביר את העניין בתחומי המדע והטכנולוגיה והחשיפה אליהם כבר בגיל צעיר. במסגרת התכנית, בכל יום בשבוע הקייטנה ולמשך 5 שעות, יפעילו מדריכים סדנאות ופעילויות באמצעים חווייתיים כגון ערכות רובוטיקה, אלקטרוניקה וטכנולוגיה, ללא צורך בידע מקדים.

התכנית תתקיים במהלך חופשת הקיץ יולי אוגוסט 2019 - המועדים המדויקים להפעלת הקייטנה נקבעים על ידי הרשות המקומית ועל ידי הספק מטעם המשרד. הקייטנות פועלות ברשויות מקומיות שהגישו בקשה למשרד בנושא, והפעלת הקייטנות היא באחריות הרשויות המקומיות בלבד.

מידע כללי
טופס פניות ותגובות
שם מלא *
נייד *
מייל *
הערות
תודות וברכות
הפעילות בשיתוף משרד המדע ומועצה מקומית באר-יעקב.
תודה מיוחדת והוקרה לדנה פרי אמא פעילה בבאר-יעקב יוזמת הפעילות בישוב על קידום הרעיון וסיוע לאורך כל הדרך
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456