image
כולנו מצטרפות לSUPERSONAS ומחזקות את הנוכחות הנשית בצמתי השפעה והחלטה בישראל: בכנסים, בדירקטוריונים, בפאנלים ובשדרות הניהול במשק ובחברה.
כשהולכות יחד, מגיעות רחוק.