שיעורים של הרב יהושע שפירא
הרב יהושע
הרב יהושע תשע"ט- סוגיות באמונה

ט' חשוון

סוגיות באמונה- קדושת ישראל

ב' חשוון

סוגיות באמונה- קדושת ישראל

ד' תשרי

תשובה מאהבה

כ"ו אלול

תשובה מאהבה

י"ט אלול

תשובה מאהבה
הרב יהושע תשע"ח- חינוך בדור סוער

ט"ז אלול

תשובה מאהבה

ו' חשון

חינוך בדור סוער

כ' חשון

חינוך בדור סוער

י"ב כסלו

חינוך בדור סוער

י' טבת

חינוך בדור סוער

ב' שבט

חינוך בדור סוער

י' אדר

פורים- ובכן אבוא אל המלך

כ"ח אדר

פסח- מצרים כמעצמה וכתרבות

י"א אייר

חינוך בדור סוער

כ"ה אייר

חינוך בדור סוער

ג' סיון

שבועות- מגילת רות

י"ז סיון

חינוך בדור סוער

א' תמוז

חינוך בדור סוער

כ"ג אלול

תשובה מאהבה

י"ג חשון

חינוך בדור סוער

כ"ז חשון

חינוך בדור סוער

י"ט כסלו

חנוכה- פרסומי ניסא

י"ז טבת

חינוך בדור סוער

ט' שבט

חינוך בדור סוער

כ"א אדר

חינוך בדור סוער

כ"ז ניסן

חינוך בדור סוער

י"ח אייר

ל"ג בעומר

ב' סיון

שבועות- מגילת רות

י' סיון

חינוך בדור סוער

כ"ד סיון

תרגילים להפרחת הזוגיות
הרב יהושע תשע"ז- סוגיות אקטואליות באמונה

י"ט אלול

תשובה מאהבה

ב' חשוון

סוגיות אקטואליות באמונה

ט"ז חשוון

סוגיות אקטואליות באמונה

א כסלו

סוגיות אקטואליות באמונה

ז' טבת

סוגיות אקטואליות באמונה

כ"ח טבת

סוגיות אקטואליות באמונה

י"ח אדר

סוגיות אקטואליות באמונה

ט"ו אייר

ל"ג בעומר

כ"ט אייר

סוגיות אקטואליות באמונה

י"ד סיוון

סוגיות אקטואליות באמונה

כ"ח סיון

סוגיות אקטואליות באמונה

כ"ו אלול

שמחה ברה והמשך תשובה מאהבה

ט חשוון

סוגיות אקטואליות באמונה

כ"ג חשוון

סוגיות אקטואליות באמונה

כ"ב כסלו

סוגיות אקטואליות באמונה

כ"א טבת

סוגיות אקטואליות באמונה

ד' אדר

סוגיות אקטואליות באמונה

א' אייר

יום הזיכרון ויום העצמאות

כ"ב אייר

סוגיות אקטואליות באמונה

ג' סיוון

שיעור לשבועות

כ"א סיון

סוגיות אקטואליות באמונה