תכנית ההכשרה לניהול עסקי בכיר
(ניתן לרכישה גם כקורסים פנים ארגוניים)
 
רקע
העולם המודרני גלובלי מחייב את המנהלים בדרג ביניים / בכיר ליכולות גבוהות של חשיבה עסקית ,התייעלות ומיצוי משאבי הארגון בצורה מיטיבית.
כמו כן לפעול מול דירקטוריונים, לכהן באחרים כדירקטורים ולנהוג ב"שום שכל" ובכפוף לריגלוציות מחמירות שלא פעם מעמידות גם אותם בפני דילמות משפטיות.

תכנית ניהול עסקי בכיר בנויה משתי חטיבות תוכן מרכזיות המקנות תמהיל נכון ומדויק של ארגז הכלים היישומי  לו זקוק מנהל מודרני:
א. קורס דירקטורים למנהלים.
ב. קורס יזמות וחשיבה עסקית.

זכאות לתעודה :
א. ניתן להשתתף בכל חטיבה בנפרד והיא מקנה תעודה בפני עצמה.
ב. מסיימי 2 הקורסים במצטבר זכאים לתעודת התכנית המלאה לניהול עסקי בכיר.
ג. יש להשתתף בלפחות 80% מהשעורים בכל קורס.

לנוחותכם עיקרי הנושאים בסילבוסי
ם :

דירקטורים למנהלים
* תפקידי הדירקטור/ית בעידן החדש – לאור השינויים המבניים  בשוק ההון בישראל.
* מבנה חברה  - דירקטוריון, הנהלה, בעלי המניות - סמכויות ואחריות,  + CASE STUDYS
* ניהול- אישי - הדירקטוריון כ"מגרש משחקים" עסקי  ההתנהלות בדירקטוריון, פיתוח סגנון אישי כדירקטור/ית -  CASE STUDYS
* הניהול משפטי- חוק החברות החדש-מבוא, משולש הכוחות , חובת האמונים של נושאי משרה, האחריות האזרחית, האישית והפלילית של הדירקטור/ית.
* ישיבות דירקטוריון – היערכות, דרכי התנהלות, פרוטוקול CASE STUDYS  
* ועדת ביקורת הדירקטוריון – חשיבותה והשפעותיה, ביטוח דירקטורים
* ניהול סיכונים בראי הדירקטור/ית + CASE STUDY  
* ניהול פיננסי- מבוא לבקרה פיננסית, מאזן, דו"ח רווח והפסד , I.F.R.S
* ניתוח דו"חות כספיים , ניתוח מאזנים
* היערכות הדירקטוריון  לשאלון תאגידי וגיוס משקיעים ,+ CASE STUDY
* "תעלולים פיננסיים"  של נושאי משרה
* תזרים מזומנים , ניתוח מאזני חברות , הערכת שווי , תרגול.
* "ארגז הכלים" של הדירקטור/ית
* שיווק עצמי של דירקטור/ית – כיצד להיכנס לדירקטוריון?  
 
 
יזמות וחשיבה עסקית

* לחשוב כיזם
*  חזון עסקי וחשיבותו
* יסודות הברזל של השיווק
*  איתור ומיקוד קהלי יעד
* הגדרת קו מוצרים/שירותים בעסק
* עקרונות מרכזיים בהכנת תכנית עסקית
*  כיצד מקדמים רעיון עסקי?
*  כיצד סוגרים עסקה ?  
*  כללים ושיטות לשיווק אפקטיבי באינטרנט
*  מיסוי בעסקים - להתיידד עם ה"אח הגדול"
*  טיפים למיצוי זכויות פנסיוניות
* היבטים משפטיים ומשפחתיים בעסקים
 
 
 
 
image
שם מלא
נייד
מייל
ארגון