שיעורים של הרב חנניה
הרב חנניה
תשע"ט -הלכות שבת

י"ג חשוון

הלכות שבת- ההכנות לשבת

ו' חשוון

הלכות שבת

כ"ט תשרי

הלכות שבת
תשע"ח - הלכות שבת

כ"ו תשרי

הלכות שבת

י"ז חשון

הלכות שבת

ב' כסלו

הלכות שבת

ט"ז כסלו

הלכות שבת

י"ד טבת

הלכות שבת

כ"ח טבת

הלכות שבת

י"א אדר

פורים

ח' אייר

הלכות שבת

כ"ט אייר

הלכות שבת

ג' חשון

הלכות שבת

כ"ד חשון

הלכות שבת

ט' כסלו

הלכות שבת

ז' טבת

הלכות שבת

כ"א טבת

הלכות שבת

ד' אדר

הלכות שבת

כ"ד ניסן

הלכות שבת

ט"ו אייר

הלכות שבת

ז' סיון

הלכות שבת
תשע"ז -הלכות שבת

ט"ז אלול

הלכות שבת

ח' תשרי

הלכות שבת

ו' חשוון

הלכות שבת

כ"ג אלול

הלכות שבת

כ"ט תשרי

הלכות שבת

חזרה לשיעורים אחרים במדרשה