שיעורים של הרב אסף
הרב אסף
תשע"ט- אורות הגאולה

ט' חשוון

טללי אורות- זהירות בלימוד טעמי המצוות

ד' אלול

לאור תשובת הדור

כ"ו אלול

לאור תשובת הדור

י"ט אלול

לאור תשובת הדור
תשע"ח - מאמר הדור

ט"ז אלול

לאן חוזרים בתשובה?

ו' חשון

פרשת לך לך

כ' חשון

מאמר הדור

ה' כסלו

מאמר הדור

י"ט כסלו

חנוכה- אף הן היו באותו הנס

י"ז טבת

מאמר הדור

ט' שבט

מאמר הדור

כ"א אדר

למהלך האידאות בישראל

כ"ז ניסן

למהלך האידאות בישראל

י"ח אייר

ל"ג בעומר

ג' סיון

למהלך האידאות בישראל

י' סיון

למהלך האידאות בישראל

כ"ד סיון

אורות וכלים בזוגיות

כ"ט תשרי

פרשת נח

י"ג חשון

מאמר הדור- הקדמה

כ"ז חשון

מאמר הדור

י"ב כסלו

מאמר הדור

י' טבת

מאמר הדור

ב' שבט

מאמר הדור

ז' אדר

פורים- פרשת זכור ועמלק

כ"ח אדר

לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

י"א אייר

למהלך האידאות בישראל

כ"ה אייר

למהלך האידאות בישראל

ג' סיון

שיעור קצר- שבועות

י"ז סיון

למהלך האידאות בישראל

א' תמוז

למהלך האידאות בישראל
תשע"ז -מאמר הדור

י"ט אלול

שלושת שלבי התשובה

ב' חשוון

מאמר הדור

ט"ז חשוון

מאמר הדור

א' כסלו

מאמר הדור

ט"ו כסלו

מאמר הדור

כ"ו אלול

שלושת שלבי התשובה

ט' חשוון

מאמר הדור

כ"ג חשוון

מאמר הדור

ח' כסלו

מאמר הדור

חזרה לשיעורים אחרים במדרשה