שיעורים של הרב אור
הרב אור
תשע"ז -פרקי אורח חיים

י"ט אלול

תפילות ראש השנה

כ"ו אלול

תשובה

ד' תשרי

יום כיפור

ט' חשוון

פרקי אורח חיים

ט"ז חשוון

פרקי אורח חיים

כ"ג חשוון

פרקי אורח חיים

א' כסלו

פרקי אורח חיים

ט"ו כסלו

פרקי אורח חיים

ח' כסלו

פרקי אורח חיים
תשע"ח - פרקי אורח חיים

ט"ז אלול

הכנה הלכתית לימים הנוראים

כ' חשוון

פרקי אורח חיים

י"ט כסלו

פרקי אורח חיים

כ"א אדר

פרקי אורח חיים

כ"ה אייר

פרקי אורח חיים

י' סיון

פרקי אורח חיים

כ"ד סיון

פרקי אורח חיים

י"ג חשוון

מסירות נפש לתורה

י"ב כסלו

פרקי אורח חיים

י' טבת

פרקי אורח חיים

כ"ח אדר

פרקי אורח חיים

ג' סיון

פרקי אורח חיים

י"ז סיון

פרקי אורח חיים

חזרה לשיעורים אחרים במדרשה