תכנית בחירה מבוקרת באר-יעקב לשנת הלימודים תשפ"א -מקיף שש שנתי עתיד נווה נחום -מידע להורים
עדכון לקראת היום הפתוח ביום 14-2-2020
זו הודעת עירית פררה מנהלת הפדגוגית של רשת עתיד אשר מנהלת את תיכון יוענה 
ז'בוטנסקי ואת תיכון עתיד נווה נחום

זו הודעה אחרונה מהיום שעה 15:45 והיא מבטלת כל הודעה אחרת

מחר יום סיור והכרות מערכת החינוך העל יסודית בבאר יעקב לבוגרי בתי ספר רמון 

ותלמים.בכל ביהס יערך סיור במקום. לאחר הסיור יש להירשם.

תלמיד שירצה להירשם ביוענה יכנס לשיחה עם היועצת וירשם.

אם ירשמו ליוענה מעל 80 תלמידים , תיערך הגרלה ב-3.3.

מי שיתקבל בהגרלה יוזמן ב- 6.3 למבחני מיון פנימיים.

אין מבדקי מיפוי יש הגרלה


רשימת המתנה: במידה והתלמיד שעלה בהגרלה ליוענה יוותר על המקום, ביה"ס יזמן את התלמיד הבא אחריו לפי רשימת ההגרלה להירשם.


בחינות המצוינות: בתאריך 27/3/2020 תתקיים בחינה בשני בתי הספר לתלמידים המבקשים להתקבל לכיתות המצוינות. -הזנק למצוינות ביוענה וכיתת נחשון בעתיד נווה נחום. 

לכיתת המצוינות של יענה יכולים להיבחן אך ורק ילדים שעלו בהגרלה מקדימה.


מועד נוסף לנבחנים עבור תלמידים שנבצר מהם להגיע למועד הבחינה הראשון יפורסם בימים הקרובים.

מטרת תכנית בחירת הורים בבאר יעקב: התכנית נועדה לחזק את החינוך הציבורי בבאר-יעקב,מדובר בהפעלת תכנית מערכתית בשנת הלימודים הקרובה. התכנית תאפשר בחירה מבוקרת של הורים ותלמידים את בתי הספר על פי הכלל ש "התלמיד בוחר את בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו".
מהלך יישובי זה יאפשר ניוד תלמידים בין בתי ספר לפי קריטריונים מוסכמים, בהלימה לחוזר המנכ"ל, המתחשבים בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד ובמקביל - שומרת התכנית  על איזון בין בתי הספר ושוויון הזדמנויות לכולם.
תכנית אזורי בחירה מבוקרת של משרד החינוך, מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 בנושא "הרחבת אזורי רישום - בתי ספר רשמיים". בחוזר מנכ"ל שיצא ב- 1/2/11, הקורא לרשויות מקומיות להצטרף לתכנית המאפשרת פתיחת אזורי רישום. התכנית כוללת עקרונות ותמריצים מטעם משרד החינוך להובלת המהלך באופן מערכתי ברשויות המקומיות למשך שלוש שנים עד הטמעת כל המרכיבים.
תיכון שש שנתי עתיד נווה נחום -רקע
טקס חנוכת התיכון
ראש המועצה נסים גוזלן מדבר על בחירה מבוקרת בבאר-יעקב
ד"ר תמי זילטני מדברת על בחירה מבוקרת ויחודיות בבאר-יעקב
סרטים ממפגש הפתיחה- בחירה מבוקרת בבאר-יעקב
 
סרטים נוספים- לומדים מניסיון של אחרים
מרחבי חינוך בגדרה
 
מרחבי חינוך בגדרה
מרחבי חינוך הסרט
בחירה מבוקרת וייחוד בתי ספר בראשון לציון
 
מידע נוסף על תוכנית בחירה מבוקרת
מתווה שנה ראשונה
טופס פניות ותגובות
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456