תקנון שת"פ PANGO - CAR2GO

תקנון זה מנוסח  בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת "פנגו", בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
מהות ההטבה
 
CAR2GO יוצאת בהטבה ייחודית למנויים קיימים וחדשים המשתמשים בשירות המודל האדום ("הלוך - חזור") בלבד במהלך חודשי הקיץ יולי עד ספטמבר 2019 - חנייה בכל רחבי הארץ עם פנגו ללא עלות, בכפוף לתנאים הבאים:
- חניה חינם דרך "פנגו" למשך שעתיים ביממה. לאחר מכן תשלום החנייה יהיה תשלום מלא בהתאם להוראות החניה בעיר. 
- ההטבה - שעתיים ביום, יכולות להיות רציפות או מפוצלות.
- ההטבה תקפה 7 ימים בשבוע, 24/7, כאמור בכפוף לחוקי העזר העירוניים.   
- ההטבה הינה עבור החנייה ב"פנגו" בלבד ואינה מתייחסת לעלות הנסיעה עצמה.
- הפעלת הפנגו תתבצע דרך המנוי העסקי של CAR2GO ולא באופן עצמאי על שם בעל המנוי.
 
אופן מימוש ההטבה
 
הפעלת החנייה במנוי העסקי של CAR2GO מתבצעת ע"י מוקד השירות שלנו ב- 8255* שלוחה 3.
יש לבקש מנציגי השירות להפעיל את הפנגו עבור רכב ה-CAR2GO שברשותכם.
 
תקופת ההטבה
 
החל מה-1.7.19 ועד ה-30.9.19.
החברה רשאית לשנות ו/או לסיים את ההטבה מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 
  
שונות 
 
הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות. 
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
סמכות השיפוט  המקומית והבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח