אורן טוקטלי - אחת מ-4 הבחירות שלי
אורן טוקטלי - ותיק בהובלת שינויים
מה אני רוצה לעשות בכנסת?
לכנסת נכון להגיע תפיסה רחבה והיכרות עם מגוון נושאים - לא עם סדר יום של נושא יחיד או בגזרה צרה. החיים על מורכבותם נקבעים שם ומגוון של נושאים רבים מגיע לפתחה של הכנסת. חבר כנסת המגיע מצויד בידע רב ובמעורבות רחבה יוכל להשפיע על תחומי חיים רבים.
 
מעבר למפורט במצע מרצ, משנתי משתרעת על פני תחומי חיים רבים, ואת שאיפתי לפעול  ולשנות בהם בכוונתי ליישם יחד עם עמיתיי לסיעת מרצ, ובהתאם לנסיבות ולהזדמנויות שיווצרו או שניצור ונפתח אנחנו. אנחנו צריכים לבוא מוכנים ולהיות עירניים, דרוכים וליזום.
שבעה דגלים אני מבקש להניף:
 • דגל השלום
 • דגל הדמוקרטיה
 • דגל האדם
 • דגל העם והחברה
 • דגל הסביבה והקיימות
 • דגל הגיל השלישי
 • דגל ירושלים
דגל השלום
אנחנו לא רק שולטים בעם אחר כבר חמישים שנה. אנחנו במצב של מלחמה הלובשת ופושטת צורה מאז ראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. זו לא יכולה להסתיים בכוח, אלא בפיוס והשלמה. מאז היוזמה הערבית ("הסעודית") בשנת 2002 יש בסיס להגיע לכך, ולשם כך עלינו להרים את הכפפה. ממשלות ישראל מאז התחמקו מכך. אבל אנחנו "הבטחנו יונה – עלה של זית", הדור שלנו התכוון לזה וטרם קיים. עלינו להגשים סוף סוף את ההבטחה הזו.
 
המפתח לכך יהיה אם נשכיל לעבור משיח חסר תוחלת של זכויות לשיח של חיים. לא עוד התנגשות אינסופית סביב השאלות מי היה פה קודם, עבור מי האדמה קדושה יותר, ומי סבל יותר, אלא שיח המניח בצד את הסוגיות האלה, ומתמקד בשאלות של איך חיים יחד - ולאורך זמן, ואיך מפרקים בהסכמה הדדית את המכשולים, הפחדים והאיומים האמיתיים והמדומיינים כאחת, בדרך לשלום, השלמה ופיוס. זה אפשרי, וה'מחיר' ידוע. שום דבר אחר לא יקנה לנו בטחון של ממש ובר קיימא.
 
שיח מן הסוג הזה עשוי לחדור ללבבות, כשהוא מאפשר לכל אחד להמשיך לחיות עם הנרטיב שלו, תוך שהוא מכיר בזה של זולתו, ובלבד שרכיבי האיום מסולקים באופן הדדי.
הבעירה הגדולה הזו זקוקה להקטנת הלהבות, אולי באמצעות 'סופר טנקר' של פיוס והשלמה והרבה נחישות. זו צריכה להיות משימה מספר 1 של כולנו, שלי, של מרצ, של מדינת ישראל.
 
בדיון עם אלוף יאיר גולן
דיון עם האלוף יאיר גולן על עדכון תפיסת הבטחון הלאומי
בשנת 2014 אחרי "צוק איתן" יזמתי בתפקידי כעורך אתר בוגרי מב"ל דיון ציבורי בצורך לעדכן את תפיסת הבטחון הלאומי, השתתפו אלוף מיל. יצחק בן ישראל, אלוף מיל. איל בן ראובן, תא"ל דב תמרי, אנכי ואחרים. במאמרי: "תפיסת הבטחון הלאומי והחזון הציוני" טענתי כי "קיר הברזל" מבית מדרשו של ז'בוטינסקי השיג את יעדו לאחר שעוצמתה של ישראל אינה ניתנת עוד לערעור, ואילו "תורת הסבבים" של בן גוריון שממנה נגזרים שוב ושוב עוד סבבי עימות אלים, מיצתה את עצמה, וברור כי אין לה תוחלת, אלא סבל וקורבנות. רבים וטובים גם במערכת הבטחון מסכימים כי על ישראל לעדכן את תפיסת הבטחון שלה ואף ראש הממשלה נתניהו הטיל על האלוף יאיר גולן להכין עבודה בנושא. אני סבור שהגיעה העת לעשות קפיצת מדרגה וכי על ישראל להעמיד בפני עצמה את האתגר האולטימטיבי: לפעול להסכם שלום לפיוס ולהשלמה. השגתו של יעד זה לא תהיה רק הגשמתו של חלום מתבקש של עם שוחר שלום ושבע מלחמות, אלא  בכך תושלם גם הגשמתו של החזון הציוני, והבית הלאומי ימצא מקומו הנכון והיציב בשכונה בה הוא חי.
 
אני מאמין שלשאיפה הזו שלנו שותפים רבים רבים, הרבה מעבר למספר המנדטים הספורים שיש כיום למרצ. בעיניי זהו יעד עליון. אם אבחר לכנסת אפעל ככל יכולתי להכשרת הלבבות הנדרשת, ולקידומם של מהלכים שיביאו להגשמתו של חלום/ חזון זה, במהרה בימינו.
 
דגל הדמוקרטיה
זה שנים אחדות נתונים יסודות המשטר בישראל תחת מתקפה בחזית רחבה המאיימת על עצם קיומה של המדינה: שחיתות אישית וציבורית, פגיעות במערכת המשפט ובשלטון החוק, פגיעות בהפרדת הרשויות ובמבנה האיזונים והבלמים במערכות השלטון, פגיעות בתקשורת החופשית, פגיעות בשומרי הסף - כל אלה יחד עם מדיניות של הפרד ומשול, הסת ושלוט, קורעים את החברה הישראלית לגזרים ומחייבים מאמץ גדול לתיקון ובניית חיזוקים לביצורה של הדמוקרטיה.
דברים בהפגנה בכיכר גורן בפתח תקווה, ינואר 2019
דגל האדם
חירות אישית, שיוויון בין בני האדם באשר הם וכיבוד הזולת באשר הוא, ללא הבדל דת או השקפה דתית, גזע, מין, מיגדר, גיל, מוצא או כל אבחנה שהיא, צריכים להיות ערכי יסוד המיושמים בכל תחומי החיים. דגל זה הוא שמנחה אותנו ברבים ממאבקינו ובכלל זה המאבק בחוק הלאום, המאבק הפמיניסטי, המאבק הלהט"בי, שיוויון הזרמים בדת היהודית, לרבות "זרם" החילונים – על כל נגזרותיו, שיוויון בין בני העדות השונות, המאבק למען מבקשי מקלט ועוד ועוד.
יישומו של ערך כבוד האדם צריך להיות רחב מעבר לכך. עליו לחול למשל, בין היתר על מגוון שירותים הניתנים לציבור כגון  שירותי הרפואה שצריכים להינתן בתנאים ראויים גם בחדרי מיון צפופים ומחלקות פנימיות העולות על גדותיהן, או שירותי תחבורה ציבורית.
אחת הפגיעות בחופש מדת ההולכת ומתגברת בעת האחרונה נעשית בין כותלי החינוך הממלכתי המשרת את המגזר החילוני, אך נתון להתערבות דתית חסרת רסן, ויש לטפל בכך בדחיפות ונחישות.
תחת דגל האדם חוסה לדידי גם נושא ההגנה על הפרטיות ופיתוח כללי אתיקה לעידן המידע הדיגיטלי כנגזר מן התפתחויות הטכנולוגיות המואצות והאיומים לא רק על חופש הפרט אלא גם על עצם קיומם של משטרים דמוקרטיים. כמה מתאים שדווקא מעצמת הסטארט אפ הטכנולוגיה, שהיא גם ארצם של הנביאים, תהיה 'אור לגויים' בנושא זה וזו שתוביל אותו. אנחנו יכולים להרים יוזמה כזו.
דגל העם והחברה
מדיניות של הפרד ומשול של השנים האחרונות זרעה שסעים המקעקעים את יסודות החברה. איחוי השסעים חייב להתבסס על צדק, סולידריות, מתן שירותים שווים ושיוויון הזדמנויות לכל, מנגנוני סיוע אוניברסלים לחלשים, ותנאים שיאפשרו קיום הוגן לאדם העמל, לאורך כל חייו. כל זה מחייב כמובן כלכלה חופשית איתנה, תחרותית והוגנת ככל שניתן, ונתונה לרגולציה ופיקוח יעילים, במקומות האחרים.
 
תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לחברה הערבית על קבוצותיה וגווניה – במתן הזדמנויות שוות מצד אחד ומצד שני טיפול
בבעיות ייחודיות כגון תוכניות מיתאר וטיפול בפשיעה ובזמינותו הרבה של נשק בלתי חוקי.
במקביל, יש לטפל גם בשילובה של החברה החרדית בחברה הכללית על בסיס של כיבוד הדדי של מאפיינים, צרכים וערכים – לרבות שירות לאומי.
דגל הסביבה והקיימות
משאבי הטבע של המדינה נועדו לשרת את כלל הציבור - לא קומץ טייקונים מקורבים. עלינו לגלות אחריות לעולם שאנחנו משאירים לצאצאינו, ולעודד פיתוח ושימוש במקורות אנרגיה חלופיים.
הפגנה על היאט 1970
מאבק שהצליח: הפגנה כנגד בניה לגובה על פסגות העיר ירושלים 1972
דגל הגיל השלישי
אוכלוסיית הקשישים והגימלאים הולכת גדלה ומתבגרת. יש לכך השלכות חברתיות, כלכליות ואנושיות מגוונות ומרחיקות לכת, ובהם אבטחת משאבים מספיקים לביטוח הלאומי, התאמת גילאי פרישה מעבודה, התאמתם של שירותי הרפואה להרכב הדמוגרפי המשתנה, טיפול נכון ואנושי בעובדי סיעוד זרים וישראלים, עיסוקי פנאי בגיל השלישי, נטל הטיפול בהורים מזדקנים, ועוד ועוד. כמי שבעצמו משתייך לקבוצת גיל זו אראה חובה לעצמי לייצגה ולפעול כדי שמדינת ישראל תיערך ותכין עצמה באופן מיטבי לשינויים ולהשלכותיהם.
דגל ירושלים
כבן למשפחה ירושלמית ותיקה, ובעצמי מתגורר באיזור כל חיי הבוגרים, אני עד מקרוב למורכבותה של העיר והחיים בה ולאנומליות המאפיינות אותה ומתפתחות בה. תשומת לב מיוחדת לעיר נדרשת הן בשל נפיצותה הלאומית והחברתית הן בשל ענייה, הן בשל ערכי הטבע הסובבים אותה וכמובן על רקע הקדושה שמייחסים לה מיליארדי בני אדם. אי אפשר לצפות לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי בהתעלם ממורכבויות ורגישויות אלה - ומכאן עשוי גם לצמוח לה תפקיד מפתח חיובי. כדי לטפל בכך אנחנו צריכים להיות ליד ההגה.

מהתאורטי למעשי – דוגמאות לעשייה קונקרטית, אם אגיע לעמדת שינוי
אנחנו לא מדברים רק באופן כללי ו"תיאורטי". יש הרבה מאד צעדים מעשיים קונקרטיים, גדולים וגם 'קטנים', או קטנים לכאורה, שצריך לעשות מאמץ לעשות, ברוח הערכים והעקרונות שלנו. ונדגים, בסדר מקרי. (גם האפשרויות שלנו לשנות עשויות להיפתח באופן 'מקרי' - שאינו מתוכנן על ידינו, ואינו בשליטה מלאה שלנו. אבל עלינו להיות ערוכים ומוכנים להן):
 • דגל הטיפול בגיל השלישי שציינו לעיל כולל הרבה מאד "תתי נושאים" כפי שציינו שם, שכל אחד מהם ראוי לטיפול ומינוף כשלעצמו, כגון הגנה על כבודם של לקוחות הבטוח הלאומי, בדיקה והסדרת מצבו האקטוארי של המוסד, עצמאותו ויציבותו לאורך זמן וכו'
 • דיור ציבורי
 • נטל פרנסה של צעירים ומשפחות צעירות, ובכלל זה עלותו של ה'חינוך חינם'... 
 • שדרוג התחבורה הציבורית והפיכתה לאטרקטיבית כמענה לגודש בלתי אפשרי בכבישים
 • ביטול המונופול של משרד התחבורה כקובע כל מרכיבי התחבורה הציבורית
 • מע' החינוך – הגנה וטיפוח החינוך החילוני
 • פרטיות ואתיקה בעידן המידע הדיגיטלי
 • טיפוח התרבות, עידוד היצירה המקורית והגנה על חופש היצירה
 • החזרת משאבי טבע לציבור (גז)
 • רפורמה מבנית במערכת הבריאות
 • הגנה על ערכי סביבה וטבע, למשל בהרי ירושלים
 • קידום תוכניות מיתאר בישובים ערביים כמענה לצרכי האוכלוסייה בהם
 • חיסול תופעת הנשק הבלתי חוקי ביישובי החברה הערבית
 • רפורמה בחוק ההסדרים במשק.
 • רפורמה במשרד התקשורת.
 • רפורמה בלשכת עורכי הדין לרבות לעניין הסמכות לערוך בחינות ולתת רישיון לעסוק במקצוע
ואלה רק מספר דוגמאות, על קצה המזלג.
התכנית להקמת רשות אשפוז 1981/2
התכנית להקמת רשות אשפוז 1983/4 

אני מאמין שבחירתי לרשימת מועמדי מרצ לכנסת עשויה לתרום לכוח המשיכה של מרצ בציבור, 
ובהמשך למאמץ המשותף שלנו להחזיר את  ישראל לדרך המלך - לדרך הישר, לנתיבי השלום והפיוס, הצדק, החופש והשיוויון בין בני אדם באשר הם, ולביצור הדמוקרטיה ויסודות המשטר המותקפים ובכללם מערכות המשפט והתקשורת החופשית. 
אורן טוקטלי אחד מ 4 הבחירות שלי
     לך הכוח והאחריות להחליט מי יהיו נבחריה של מרצ   

   
  בשנים הקרובות הכל כך קריטיות לגורלן של המדינה והחברה המשוסעת שלנו,
  ולאיכותם של חיינו, חיי ילדינו ונכדינו בה. יחד נחולל את השינוי! 
  בואו איתי בדרך הזו לתיקון - ובחרו בי כאחת מ-4 הבחיר ות שלכם לנבחרת מרצ.

  לתגובות, הצעת סיוע ושאלות מלאו את הטופס להלן 
  ניתן גם לכתוב לי ב oren4kneset@gmail.comֿ
   
  תודה !
  אורן טוקטלי
  Facebook
שם מלא *
נייד
הודעה *
מייל *
אורן טוקטלי - ותיק בהובלת שינויים