החזון של מערכת החינוך של באר יעקב - אושר בוועדת חינוך ביום 8-4-2019
החזון של מערכת החינוך של באר יעקב - אושר בוועדת חינוך ביום 8-4-2019

חזון החינוך של באר יעקב ,

באר יעקב מציבה בראש מעיינה את ערכי החינוך והתרבות ורואה בהם חלק אינטגראלי ומחולל להתפתחותו וצמיחתו של הדור הצעיר דור העתיד ולשם כך תפעל לקדם ולהפוך את באר יעקב לעיר מובילה בחינוך.

 הרשות המקומית פועלת ותפעל בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת החינוך להערכות פדגוגית רחבת היקף שתנחיל לתלמידיה סביבה לימודית איכותית, מטופחת ומעודדת ללמידה בה מתקיימים כל התנאים הנדרשים לתלמיד להגיע להישגים ולהביא לידי ביטוי את מיטב כישרונותיו ויכולותיו.

 מחלקת החינוך בשיתוף משרד החינוך והרשות המקומית נושאת באחריות המוטלת בעיצובו, טיפוחו של הילד והפיכתו לבוגר משכיל ,ערכי ונאור על ידי יצירת הזדמנות שווה לכל תלמיד באשר הוא ויצירת מרחבי למידה שיעודדו את התלמידים ללמידה משמעותית ואפקטיבית.

 בבאר יעקב מערכת החינוך פועלת ומיישמת תפיסה הוליסטית בה הילד נמצא במרכז תוך שהיא מקדמת יוזמות ותוכניות מערכתיות לטיפוח האקלים הבית ספרי וזאת ,על ידי השבחת צוותי ההוראה ,שיפור הישגים וצמצום פערים במקצועות הליבה, עידוד למצוינות וקידום ערכים חברתיים כגון :הכלת האחר, אחריות אישית ,סבלנות וסובלנות ,עידוד למנהיגות תרומה לקהילה. ויצירת שותפויות עם הורים וקהילה

 עוד קבעה הרשות שיש לדאוג ולטפח אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ומגוונים כגון: עולים חדשים ילדים ונוער בסיכון, מחוננים מצטיינים, ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים על ידי גיוס משאבים ושילוב פרויקטים ייחודים ומותאמים במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות .

לצורך השגת תהליכים משמעותיים אלה ויישומו של החזון תפעל הרשות יחד עם מחלקת חינוך ובשיתוף פעולה לגיוס הון אנושי איכותי הכשרה של צוותים משאבים כלכלים והטמעתו והחלתו של פרוייקט "עיר אקדמיה" בשיתוף בית ברל ובליווי מקצועי צמוד ומבוקר של מנטורים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה .

מטרות העל של התוכנית מבוססות–פיתוח והטמעה של מודל חינוכי פדגוגי יישובי ייחודי ומותאם לאתגרי המאה ה-21 מודל זה מבוסס על זיקה חזקה מתמשכת וארוכת טווח בין בינת המעשה לבין ידע ומחקר לבין החלת נרטיב תפיסתי חדש בו מתקיימים שינוי והכרת תודעתית במונח בית הספר המשמש לא רק כמקור לרכישת ידע קונבנציונאלי כי אם גם ידע משמעותי וכלים התורמים, לאיכות חיים ומשמשים מפתח לחיים טובים יותר ובסיס לצמיחתו של היחיד בתוך הקהילה והחברה-

המודל מעודד ללמידה , תורם לקידום שותפויות חינוכיות ואינטגרציות בין הרשות המקומית משרד החינוך והאקדמיה באופן מותאם לצרכיה העכשוויים והעתידיים של באר יעקב ומכיר בדמות המורה כדמות בעלת השפעה מרכזית שיש לטפח ולהעשיר באופן שוטף .

 

להלן מטרות העל :

1-שילוב וקליטה של כוחות הוראה מאסיביים למסגרות החינוך במקביל לשימור ופיתוח צוותי הוראה קיימים ,פיתוח והעשרה למנהלים וחיזוק קשרים בין צוותים.

2-עיצוב תהליכי ייחודיות ובחירה מבוקרת .

3- תכנון ויצירת תשתיות מבניות לצורך הקמת מבני חינוך באופן מבוקר ומפוקח לצורך קליטת תלמידים נוספים .

4-חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי .

5-קידום החינוך המדעי טכנולוגי ומקצועות ההיטק.

6-דגש על צמצום פערים שיפור הישגים במקצועות הליבה ,פיתוח תהליכי למידה ושיפור ציוני מבחני המיצב,

7-חינוך למשמעות טיפוח קידום והעצמה של אוכלוסיות חלשות.

8-עדוד ליוזמות חינוכיות ותרומה לקהילה

אושר בועדת חינוך של המועצה ביום 8-4-2019

Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456