מה מקור המנהג?
מנהג נתינת מעות כ'זכר למחצית השקל', תוקן בעיקר על מנת להזכיר לנו את אחת ממצוות התורה  בזמן שבית המקדש היה קיים, לצורך קניית קרבנות בבית המקדש.
(מדברי הרמ"א בספרו "דרכי משה על הטור או"ח סי' תרצד, ובהגהתו על השולחן ערוך סי' תרצד סעיף א.)
 
שייך בימינו? 
מנהג ידוע להמשיך ולתרום , למרות שבעוונות הרבים חרב בית המקדש.
אז תורמים חצי שקל?
מטבע של 'מחצית השקל' הוא 9 גרם כסף טהור (כסף משנה הלכות כלי המקדש פ"ב ה"ג), ובשנים האחרונות סכום זה נע בין 20 ₪ ל-35 ₪, ורשאי לתת חפץ בשווי זה במקום כסף. (קב, קג)
 
מותר לתרום ממעשרות?
כמבואר בשלחן ערוך הלכות צדקה (יורה דעה סימן רמט סעיף א), אין לתת מעות של 'זכר מחצית השקל' ממעשר כספים או מהחומש שרגיל לתת,  אולם אם כשהתחיל לתת את המעשר או החומש, אמר שנוהג כן 'בלי נדר', ועתה מצבו הכלכלי קצת קשה, רשאי לתת ממעות אלו 
 
מתי?
החל מראש חודש אדר ב' מתחיל הזמן של נתינת 'זכר למחצית השקל',  והעיקר שישתדל לתת קודם קריאת המגילה (כפי דרשו חז"ל מגילה יג ע"ב, קא).

מחצית השקל 20 ש"ח

תרומה חד פעמית
זכר למחצית השקל
מס' נפשות

20 

מחצית השקל 30 ש"ח

תרומה חד פעמית
זכר למחצית השקל
מס' נפשות

30 

הסליקה נעשית באמצעות מערכת הסליקה של טרנזילה ועומדת בתקני האבטחה המחמירים ביותר.

אופס... המוצר לא הוגדר באופן תקין

על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר.
בנוסף, חסר מחיר. אנא הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני ללא טקסט נוסף.
על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר. הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני גדול מ - 5 וללא טקסט נוסף.