דרך חדשה TO GO


תקנון - הטבת מצטרפים חדשים 
התקנון רשום  בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת ההצטרפות לשירות שיתוף הרכבים CAR2GO   2019חברת קאר2גו בע"מ. בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").
 
 
מהות ההטבה-
מצטרפים חדשים לשירות CAR2GO במסלול Drive יהנו מהטבת הצטרפות של:
30 יום ללא דמי מנוי
ו- 50 ש"ח לנסיעות למימוש בחודשיים הראשונים מיום ההרשמה.
 
50 ש"ח לטובות הנסיעות בשירות בלבד. כלומר במידה ותסעו בשירות בסכום של 50 ש"ח עלות הנסיעה תיהיה 0 ש"ח לא כולל דמי מנוי. 
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בדף הפייסבוק של החברה.         
 
למי מיועדת ההטבה-
למצטרפים חדשים לשירות CAR2GO 
 
תקופת ההטבה-  
ההטבה תינתן למימוש לתקופה של חודשיים ימים מיום ההצטרפות לשירותף קבלת ההטבה ומימושה יתאפשר בתאריכים אלו בלבד.
  
קבלת ההטבה 
את זיכוי ההטבה יהיה ניתן לראות בחשבונית החודשית של החודש העוקב. במידה והלקוח לא יזוכה בעבור זמן הנסיעה בחשבונית של החודש העוקב יש לפנות למוקד השירות ב-8255* ,על מנת להסדיר את ההטבה.
 
שונות -
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההטבה. 
עורכי ההטבה רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח