בית ספר ייחודי מונטסורי לבאר יעקב- טופס הרשמה סופי
הרישום הסופי הרשמי לבית הספר המונטסורי מסתיים ביום ב' 24-6-2019
סיכום דיון צוות הורים מצומצם עם מנהל בית הספר המיועד טל גנוסר (התקיים ביום 20-6-2019)
לטופס אישור הרישום הסופי לבית הספר המונטסורי (עבור מי שכבר נרשם ונרשמים חדשים) מסתיים ביום ב' 24-6-2019
סרט
מספר כיתות שיפתחו והגרלה
מידע לנרשמים
הזמנה למפגש הדרכה והסברה על בית הספר
מידע על שיטת מונטסורי
*
למידע ומצגות של המודלים העומדים לבחירה - לחצו כאן (ארבעה מודלים לבחירה)
מצגות
*
מצגת מידע כללי מכנס ההסברה
טופס פניות ותגובות
כנס הסברה לגבי המודלים של בית הספר 17-2-2019- למידע נוסף על תהליך הקמת בית הספר
24/1/2019 כנס הסברה ישובי בנושא הקמת בית הספר ייחודי בבאר יעקב
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456