image
בכל קנייה בכרטיס אשראי בסכום שאינו עגול, יעוגל סכום הקנייה לשקל הקרוב והאגורות שיעוגלו יתרמו במלואן לעמותת "ילדים בסיכוי".  לדוגמא: אם ביצעת עסקה בסך 75.90 ₪, תעוגל העסקה לסכום של 76.00 ₪ ו- 0.10 ₪ יועברו כתרומה לילדים בסיכוי.
הכסף הקטן שלכם - הסיכוי הגדול שלהם!
איזה כרטיס אשראי יש לך?
image
image
CAL
image