הצטרפות ותמיכה בארצ"יאני החתום מטה, מבקש להירשם לארגון ארצ"י כרופא עצמאי.
מטרות הארגון ופעולותיו ידועות לי ואני תומך בהן.פרטי הרופא
שם מלא *
תחום מומחיות *
נייד *
דוא"ל *
תודה על שיתוף הפעולה